Evangelisatiecommissie


 Meentkerk

Meentkerk

De evangelisatiecommissie houdt zich binnen onze wijkgemeente bezig met de missionaire opdracht die God geeft aan Zijn kerk. Het evangelisatiewerk stoelt op drie pijlers namelijk

evangelisatie onder niet-kerkelijk-meelevende gemeenteleden,
evangelisatie onder buitenkerkelijken, en
bevordering van de missionaire bewustwording van de gemeente.

Voorbeelden van activiteiten zijn: bezoekwerk, verspreiding van evangelisatieblad ECHO, evangelisatie op markten, organisatie van Aanloopdiensten en Kerstnachtdienst, evangelisatie in de haven, organisatie van gemeenteavonden.Voor meer informatie kunt u terecht bij de evangelisatieouderling: Henk Rebel, Draaikom 37, tel. 035 5239664, henk@familierebel.nl

Nieuwe Kerk

NieuweKerk

De mensen van de evangelisatiecommissie willen bewoners uit de wijk rond de Nieuwe Kerk vertellen over God. Samen met de gemeenteleden zoeken zij naar mogelijkheden om het evangelie van Jezus Christus onder de aandacht te brengen van medewijkbewoners die niet of weinig in de kerk komen.

Dit doen ze o.a. door:
•      Bezoeken aan huis en gesprekken voeren
•      Uitdelen van het blad Echo
•      Laagdrempelige diensten organiseren
•      Open huis in de Nieuwe Kerk regelen

De leden zijn: Jacob Bout, Mees Brasser, Nely Kooy, Gerdieneke Schaap, Jeanette Sebel, Nathan Spilt, Ernestine de Wit en Alice Zwart

Voor vragen kunt u terecht bij: Wijgert van As, wijgertvanas@janvanas.nl 06 20708270

Oude Kerk

Oude-kerk

De evangelisatiecommissie bezoekt minder meelevende gemeenteleden uit de wijk. Zij doet dit d.m.v. de bezorging van het blad ECHO en door deze leden met een zekere regelmaat op te zoeken. Als gemeente mogen we van binnenuit naar buiten treden. We hebben als gemeenteleden zorg voor elkaar. Dit geldt ook voor hen die uit het zicht dreigen te raken. Evangelisatie is een taak voor ons allen. U helpt al door adressen door te geven wanneer u in uw naaste omgeving merkt dat de betrokkenheid afneemt.

Contactadres: A.H. Grolle, evangelisatieouderling, Achterbaan 7, tel. 035 – 5260403, ahgrolle@ziggo.nl

Leden van de commissie: Gerda Bunschoten, Henk Bunschoten, Adri Grolle, Gijsbert Honing, Janny Joosse, Teunie Konijn, Greetje Moll en Pieter V.d.Poel.

Zenderkerk

Zenderkerk-HuizenDe evangelisatiecommissie bezoekt de minder meelevende gemeenteleden uit de wijk. Zij doet dit door middel van de bezorging van het blad ECHO en door deze mensen met een zekere regelmaat op te zoeken.

We hebben immers als gemeenteleden zorg voor elkaar. Dit geldt ook voor hen die uit het zicht dreigen te raken of zijn geraakt. U helpt al door mensen aan te spreken en/of adressen door te geven wanneer u in uw naaste omgeving merkt dat de betrokkenheid afneemt. U kunt hierbij altijd contact opnemen met leden van de evangelisatiecommissie of met onze evangelisatieouderling Jaap Hoegee tel: 0620373761, jaaphoegee@gmail.com