Gedicht

Heer, onze God,
dank voor het perspectief van uw Koninkrijk.
Wij belijden U:
er is zoveel in onze wereld – en in onze levens –
dat niet spoort met uw Koninkrijk:
geweld, onrecht, armoede, dood, egoïsme…
We vieren, juist deze weken, dat dit U niet
onberoerd heeft gelaten.
Dat U ons menszijn tot in de diepste misère deelt.
Dat U, Jezus, opstond tegen alle onrecht.
Ons kwaad en onze dood werden uw kwaad en dood.
Dank dat U ook ons roept om op te staan
tégen alle kwaad en onrecht
en vóór uw rijk van liefde en recht.
Wij bidden U, maak ons oprecht.
Richt ons op uw Koninkrijk,
vanuit het vertrouwen dat U telt wat ‘in het verborgene’ gebeurt.
Geef ons de kracht en het geloof om op te staan,
voor U, door de ander die op ons pad komt.

Amen.

Uit: Kerk in Actie Liturgiegids ‘Sta op’