Heilig Avondmaal 4 oktober

Op zondag 4 oktober vieren we het heilig Avondmaal in De Brug. Hieronder staat een beknopte beschrijving over het hoe en wat van het heilig Avondmaal. 

Wat is het Avondmaal? 

Jezus zelf heeft het vieren van het heilig Avondmaal ingesteld. Dat gebeurde vlak voordat Hij gedood werd aan het kruis. Tijdens een maaltijd met zijn volgelingen nam hij een stuk brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken’.

Toen ze met elkaar een stukje brood hadden gegeten, nam Jezus de drinkbeker en zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken’.

Wanneer we in de Ontmoetingsdienst Avondmaal vieren dan eten we een stukje brood en drinken een slokje druivensap. We doen dan samen wat Jezus ons heeft opgedragen: we gedenken dat Jezus voor ons stierf.

Voor wie is het Avondmaal? 

Het heilig Avondmaal is voor iedereen die gelooft dat Jezus de zoon van God is. Het gaat er niet om of je een beetje gelooft of meer of heel veel. Ook al heb je zo je twijfels, je bent welkom! 

In de Brug onderstrepen we de bijbelse verbinding tussen geloof, doop en avondmaal. 

Kinderen, jongeren en ouderen die niet deelnemen aan het heilig Avondmaal kunnen vóór de viering een bijbeltekst op kaartje van de voorganger ontvangen.

Hoe vieren wij het Avondmaal? 

Op de zondag van de viering is er van 10.30 tot 11.20 uur een gewone Ontmoetingsdienst waarbij het thema te maken het met het heilig Avondmaal. Om niemand te overrompelen, wordt de viering kort na afloop van de Ontmoetingsdienst gehouden, van plm. 11.30 tot 12.00 uur. 

We vieren het heilig Avondmaal dit keer met inachtneming van de coronamaatregelen (zie verderop in dit bericht).

Iedereen is welkom om deze viering bij te wonen, ook als je niet deelneemt aan het heilig Avondmaal.

Verhinderd? 

Het kan weleens gebeuren dat je een gevoel hebt dat je door iets of iemand verhinderd wordt. Blijf er niet mee lopen en schiet een van de mensen van het Pastoraalteam aan Nel, Aart, Henk Kooij, Jan Donker of Jan Verkerk.

*) In de Ontmoetingsdienst gebruiken we druivensap i.p.v. wijn.

Veilig avondmaal vieren in De Brug

Mooi, het kan weer. We hebben er allemaal naar uitgekeken. Samen het lijden en sterven van Jezus herdenken en nadenken wat dat voor u/jou persoonlijk betekent. De viering van het heilig Avondmaal is, zoals gebruikelijk, aansluitend na een kortere ‘gewone’ Ontmoetingdienst. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen.

Het gereedmaken van brood en druivensap wordt gedaan door de diaken. Goed om te weten dat dit volledig veilig wordt gedaan. Dus met gebruik van handschoenen en een mondkapje. Het brood en de druivensap worden afgedekt totdat het wordt aangereikt tijdens de viering. U/jij bent van harte uitgenodigd om ‘veilig’ met elkaar avondmaal te vieren.