Kerkblad


Kerkblad 12 juli 2019

Ontmoetingsdienst

Zondag, 14 juli, gaat het in de ontmoetingsdienst over zien. Wat we zien. Wie we zien. Hoe we kijken. Of we wel zien. Hoe bewust zijn we ons van onszelf en van de ander? Hoe bewust zijn we ons van onze verbondenheid met de Ander?

Met aandacht leven mag in onze tijd met recht de aandacht krijgen. Voordat we het weten worden we meegezogen (of moet ik zeggen weggeblazen!) in de als maar toenemende druk van de informatie- en communicatiestromen. Het lijkt niet meer te stoppen. En je loopt altijd achter. En dan al die geweldige ideeën, meningen, prestaties, creativiteit, vakanties, uitjes etc. die op allerlei forum uitgebreid gedeeld worden. Hoe verhoud je jezelf daartoe? Maakt het je gelukkig of als maar ontevredener. Raken we er meer verbonden door? Of dreigen we af te haken en komen we zomaar in een isolement terecht?
Uitgangspunt voor deze dienst is de ontmoeting van Jezus met een blinde bedelende man. We lezen de Bijbel uit het Johannes evangelie hoofdstuk 9:1-7 met als thema: Zien! Er is veel uit deze ontmoeting te halen, veel van te leren. Ik wil me er door laten verrassen, meenemen, uitdagen en met al de vezels van mijn bestaan op dit verhaal betrokken zijn. Zodat ik zie wat er echt toe doet, waar het op aankomt. Kijk je mee?
We lezen in de Bijbel uit: Johannes 9: 1-7
De Ontmoetingsdienst wordt geleid door evangelist Teus Donk uit Papendrecht

Stuurgroep

Dinsdagavond komt de stuurgroep bijeen. De inloop is om 19.50 uur en we starten om 20.00 uur. Welkom! We vergaderen in de hal van ’t Visnet bij mijn werkkamer.

Kerkblad 5 juli 2019

Ontmoetingsdienst

Zondag lezen we in de Ontmoetingsdienst in het Oude Testament, Psalm 131, het thema is: Stil & Veilig. Iedere eerste zondag van de oneven maand hebben we een Themadienst. Tijdens een Themadienst lezen we in de bijbel een Psalm. In de bijbel staan er 150 van. Het zijn oude liederen die soms naadloos aansluiten bij het leven van vandaag. In deze Themadienst denken we na over Psalm 131.

Vandaag bekijken we de Psalm van verschillende kanten d.m.v. verschillende werkvormen. Welkom!

De deuren van Silo gaan om 10.00 uur open en de dienst start om 10.30 uur. Iedereen is welkom voor iets lekkers, koffie/thee/fris, gesprek en beleving. Diaken Aart Schaap leidt de dienste en Tom van der Poel behandelt Psalm 131.

KoffieCreatief

Een mix van koffie en creativiteit. Ff weg en met heel iets anders bezig zijn. Welkom om 10.00 uur in De Brug op 10 juli, Keucheniusstraat 36, Huizen. Neem gerust vrienden, vriendinnen en buren mee. Meer info: www.debrughuizen.nl/koffiecreatief

Eten

Welkom op 10 juli, in De Brug aan een gedekte tafel. Neem iemand mee dan wordt het nog gezelliger! Graag aanmelden op 06-2373 8471 of mail naar: eten@debrughuizen.nl Kosten op vrijwillige basis. 18.00-19.30 uur eten, deur open: 17.30. De Brug, Keucheniusstraat 36, Huizen. Meer info: www.debrughuizen.nl/eten-bij-de-brug

Kerkblad 21 juni 2019

Ontmoetingsdienst

Zondag lezen we in de Ontmoetingsdienst in het Nieuwe Testament, Handelingen 16 vers 22-34. Het thema van de dienst is ‘Geboeid door het Woord’.

Wereldwijd klinkt het Woord van God. Door de Geest van God gaan monden open, die de blijde boodschap gaan vertellen. God opent Zelf een weg voor het Woord en ook harten gaan open van mensen die gaan geloven. Enkele weken na het Pinksterfeest horen wij ook over een tegenoffensief. De volgelingen van Jezus komen in een gevangenis terecht. De vijand wil hun mond snoeren, maar het Woord van God is niet aan banden te leggen. In het verhaal van Paulus en Silas liggen lessen voor ons. Hoe gaan we om met tegenslagen in het leven. Wie kent ook niet de nachten van het leven, wanneer alles zo donker is? Kom rondom dit boeiend thema naar de plaats van ontmoeting in De Brug. De Ontmoetingsdienst wordt geleid door dominee P.M. van ’t Hof uit Huizen.

KoffieCreatief

Een mix van koffie en creativiteit. Ff weg en met heel iets anders bezig zijn. Welkom om 10.00 uur in De Brug op 26 juni, Keucheniusstraat 36, Huizen. Neem gerust vrienden, vriendinnen en buren mee. Meer info: www.debrughuizen.nl/koffiecreatief

Eten: Welkom op 26 juni, in De Brug aan een gedekte tafel. Neem iemand mee dan wordt het nog gezelliger! Graag aanmelden op 06-2373 8471 of mail naar: eten@debrughuizen.nl Kosten op vrijwillige basis. 18.00-19.30 uur eten, deur open: 17.30 uur. De Brug, Keucheniusstraat 36, Huizen. Meer info: www.debrughuizen.nl/eten-bij-de-brug

Samen bidden

Iedere laatste woensdag van de maand is er in De Brug gelegenheid om samen te bidden voor mensen om ons heen en wat hen/ons bezig houdt in het leven. Ook kan je voor jezelf laten bidden. Welkom om mee te bidden op woensdag 26 juni, na het eten in De Brug om 20.00 uur bij Nel en Loek.

Marieke

Vanuit De Brug groeten we Marieke Ebbers hartelijk en wensen haar van harte Gods zegen en nabijheid toe in Zuid-Afrika.

Vakantie

Mijn vakantie is begonnen en ik hoop op donderdag 18 juli ik weer toe- en uitgerust aan de slag te gaan.

Mocht je wat hebben voor deze kolom dan kan je dat voor de woensdag mailen aan: Nel Alta