Kerkblad


Kerkblad 15 november 2019

Ontmoetingsdienst-doopdienst

Deze zondag is een extra feestelijke dag. Vandaag wordt Sonja Vos gedoopt. Sonja is in de afgelopen tijd er steeds meer van overtuigd geraakt dat Jezus Christus de Redder van haar leven is en het Licht voor de wereld. Nu wil ze heel graag gedoopt worden en dat zal in deze Ontmoetingsdienst plaatsvinden.

In de Ontmoetingsdienst lezen we in de bijbel een stukje uit Deuteronomium… (breek je tong niet) 32. Er staat een mooi beeld in van wie God is en wat Hij doet. God is als een arend die waakt over zijn kleintjes, hen leert vliegen, in het oog houdt en als het nodig is, draagt op Zijn vleugels.

In De Brug zoeken we God, zijn we kinderen van Hem en we zoeken Zijn hulp en bescherming. De ene is (al) gedoopt, de ander niet. Niet iedereen is even overtuigd of niet voor iedereen is het (nu) weggelegd om zich te laten dopen. Vandaag kijken we dus hoe God ons heel nabij komt en zoeken we naar de betekenis van de heilige doop. Het thema is: ‘God waakt over je’.

De doopdienst wordt gehouden in gebouw Silo. Inloop: 10.00 uur; start Ontmoetingsdienst: 10.30 uur

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

Pastoraal team

Maandagavond komt het pastoraal team bijeen. We ontmoeten elkaar om 19.30 uur in de hal van ’t Visnet bij mijn werkkamer.

Samen de Bijbel ontdekken-Genesis

Donderdag 21 november lezen we met de groep Genesis verder vanaf Genesis 4 vers 14. Daarna lezen we ‘diagonaal’ Genesis 5 en duiken we in Genesis 6. De inloop is om 19.30 uur, start om 19.45 uur, einde om 21.15 uur. We komen bijeen in De Brug, gebouw Silo, Keucheniusstraat 36.

Zin om mee te lezen? Voel je welkom!

Lezen in Markus

Ik werd door iemand benaderd met de vraag of ik met een nieuwe groep het evangelie volgens Markus wil gaan lezen. Ik wil dat heel graag wil en daarom zijn we op zoek naar mensen die dat ook wel zouden willen. Wat is de bedoeling? Per 3 weken lezen we thuis een hoofdstuk in Markus en tijdens de avond met de groep duiken we in dat hoofdstuk. We gebruiken daarbij geen naslagwerken of studieboeken, maar slecht 3 vragen. We lezen ‘gewoon’ de bijbel en gaan samen op ontdekkingsreis. Het is vooral bedoeld voor hen die niet (meer zo) gewend zijn om zelfstandig de bijbel te lezen. De ontdekkingsreis duurt max 90 minuten per keer. Stuur een berichtje per mail (evangelist@hervormdhuizen.nl) of app/sms 06 57799 2829 als je mee wilt doen. We mikken op een start in december/januari.

Maandbrief

De maandbrief van november is te downloaden via: debrughuizen.nl/maandbrief. Wilt u de maandbrief in uw mailbox? Stuur een berichtje aan maandbrief@debrughuizen.nl

PopUP De Herberg-1

In het Oude Dorp in Huizen wordt op 30 november a.s. weer de Popup Herberg geopend. De Popup Herberg zal net zoals in het jaar 1400 een ontmoetingsplek zijn voor de bewoners van Huizen en omstreken. Juist in de maand december zijn er best veel mensen die gevoelens van eenzaamheid en tijdelijkheid ervaren. Zou het ontmoeten van en delen met elkaar de eenzaamheid wat kunnen verlichten? Zou de ontmoeting ons kunnen helpen om met nieuwe durf in deze wereld te staan en te leven? Zou een plek waar mensen elkaar herbergen iets van het licht van God kunnen zijn? Een herberg, een huis voor onderweg! Zo’n plek – De Popup-Herberg – willen de gezamenlijke kerken bieden van 30 november tm 11 januari. De Popup-Herberg vestigt zich in het voormalige Postkantoor aan de Kerkstraat.

De organisatie van de Herberg wordt uitgevoerd door diverse kerken in Huizen.

PopUP De Herberg-2

Er hebben zich al mensen spontaan aangemeld om vrijwilliger (gastvrouw/heer) te willen zijn in de Herberg. Doe je ook mee? Dat zou fijn zijn, al is het ‘maar’ één dagdeel. Je kunt je aanmelden voor de ochtend en/of de middag, elke woensdag tm zaterdag. De tijden zijn: 10.00-13.00 uur en 13.00-17.00 uur. Het gaat dan om 30 november en vanaf woensdag 4 december t/m zaterdag 11 januari 2020. Tieners kunnen het laten meetellen als maatschappelijke stage. Ook worden er mensen voor een schoonmaakploeg gezocht.

Je kan je aanmelden via WhatsApp/SMS (06 57799 2829, Jan Verkerk) of mailen naar Jolanda: popupherberghuizen@gmail.com Geef even aan wanneer je wil/kan.

Voor de openstelling is er voor alle vrijwilligers een rondleiding en ontvang je een soort handleiding wat er van je veracht wordt en hoe te handelen in bepaalde omstandigheden.

PopUP De Herberg-3

Zou je iets willen organiseren in de Popup? Heel leuk! Stuur je idee/voorstel aan dominee Geertje de vries: dsgeertje@gmail.com

Kerkblad 8 november 2019

Ontmoetingsdienst

Geld kan een lastig ding zijn. Je kunt sparen, spullen kopen, uitdelen, investeren en nog veel meer. Maar ja, hoe besteed je het geld wat je hebt ontvangen goed? Is het erg als je veel bezig ben met het ‘verdienen’ van geld? Hoe vind je de juiste balans? Er was eens een filosoof die zelf rijk genoeg was om alles te kopen wat hij wilde: comfortabele huizen, mensen die voor hem werkten, luxe etc. Hij had er hard voor gewerkt en geen domme dingen gedaan, zo zei hij zelf. Maar er kwam een moment dat hij niet meer kon genieten. Alles ging hem tegenstaan. ‘Lucht en het najagen van wind’, noemt hij het. Zondag lezen we een verhaal dat Jezus vertelt over omgaan met geld. Welkom zondag in de Ontmoetingsdienst. We lezen in het Nieuwe Testament, Lucas 16:1-15. Voorganger is evangelist Arte Havenaar uit Rotterdam. Het thema is: Geld, hoe doe ik dat goed?

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

Concert

We kijken terug op een prachtig concert van De Brug in de Nieuwe kerk. Iedereen die aanwezig was en allen die een bijdrage hebben geleverd, heel veel dank!

Stuurgroep

Maandagavond komt de stuurgroep bijeen. De inloop is om 19.50 uur en we starten om 20.00 uur. Welkom! We vergaderen in de hal van ’t Visnet bij mijn werkkamer.

Samen de Bijbel ontdekken-Beresjiet

Donderdag 14 november lezen we verder Genesis 2 vers 4. De inloop is om 19.30 uur, start om 19.45 uur, einde om 21.15 uur. We komen bijeen in De Brug, gebouw Silo, Keucheniusstraat 36.

Maandbrief

De maandbrief van november is te downloaden via: debrughuizen.nl/maandbrief. Wilt u de maandbrief in uw mailbox? Stuur een berichtje aan maandbrief@debrughuizen.nl

Kerkblad 1 november 2019

Ontmoetingsdienst

In de Themadienst ‘Omzien naar…’ van zondag denkt Aart Schaap met ons na over de betekenis van barmhartigheid n.a.v. Matteüs 25: 34-40. Daarna vertelt Jolanda Kromhout hoe Ark Mission (https://www.arkmission.nl/) handen en voeten geeft aan de opdracht die Jezus ons in dat gedeelte geeft. Na de koffie gaan we zelf praktisch aan de slag, door kaarten te schrijven voor de kerstkaartenactie voor gevangenen. Naar aanleiding van een vorige actie mailde een gevangenispredikant: ‘Ik heb de kaarten uitgedeeld tijdens een speciale kerstdienst. Dat mensen van buiten kaarten sturen en zulke mooie bemoedigende teksten schrijven, raakt gevangenen diep. Het geeft hen veel hoop en kracht dat er aan hen gedacht en nog belangrijker, dat er voor hen gebeden wordt.’

P.S. De kaarten zijn gemaakt door deelnemers van “koffie-creatief”

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

Liturgieteam

Dinsdagavond komt het Liturgieteam bijeen. We gaan o.a. bezig met het voorbereiden van de diensten van de maand februari. We plannen de maand december. Het overleg start om 19.45 uur in de hal bij mijn werkkamer in ’t Visnet. Wil je een keertje het overleg meemaken? Voel je welkom!

Concert

Zaterdagavond (morgen) is het zover. De Brug in Concert. Inloop: 19.30 uur, start programma: 20.00 uur. Welkom in de Nieuwe Kerk, Brede Englaan 28, Huizen.

Herberg

In de afgelopen periode kwam er zicht op een ander pand dan we in eerste instantie kregen aangeboden. Tijdens ons overleg van afgelopen woensdagavond waren we verrast welk pand dat zou kunnen worden. Vandaag valt de beslissing waar we de popup Herberg zullen vestigen. De planning is dat de popup Herberg open gaat op zaterdag 30 november en sluit op zaterdag 11 januari 2020. Volgende week hoop ik alle info te kunnen geven m.b.t. de openingstijden, vrijwilligers en het adres van het pand.

Kerkblad 25 oktober 2019

Ontmoetingsdienst

In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt en inspiratiebron en nog veel meer, daar denken we dit jaar één zondag in maand samen over na. Zondag gaan we aan de slag met het thema ‘Jezus is …’ We lezen uit de Bijbel in het Nieuwe Testament, Hebreeën 5:1-10 en Hebreeën 4:14-16.

Vooral in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, lees je regelmatig over het ambt van (hoge)priesters. Deze mannen hadden een speciale taak en stonden tussen God en mensen in. Je zou kunnen zeggen, zij bemiddelde tussen God en mens. Het ambt van hogepriester was alleen mogelijk via erfelijke opvolging en de Hogepriester moest geheel zonder lichaamsgebreken zijn.

Ook in het tweede deel van de Bijbel kom je Hogepriesters tegen. Eén van de meest bekende is Jezus. Hij ontving dit ambt van God Zijn Vader. Hogepriester Jezus wordt in de Bijbel beschreven als iemand die offert, bidt en zegent. Tijdens de Ontmoetingsdienst zullen we ontdekken dat Hogepriester Jezus dit ten gunste van ons doet.

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

Samen de Bijbel ontdekken-Genesis

Donderdag 31 oktober lezen we met de groep Genesis verder vanaf Genesis 4 vers 1. De inloop is om 19.30 uur, start om 19.45 uur, einde om 21.15 uur. We komen bijeen in De Brug, gebouw Silo, Keucheniusstraat 36.

Lezen in Markus

Ik werd door iemand benaderd met de vraag of ik met een nieuwe groep het evangelie volgens Markus wil gaan lezen. Ik wil dat heel graag wil en daarom zijn we op zoek naar mensen die dat ook wel zouden willen. Wat is de bedoeling? Per 3 weken lezen we thuis een hoofdstuk in Markus en tijdens de avond met de groep duiken we in dat hoofdstuk. We gebruiken daarbij geen naslagwerken of studieboeken, maar slecht 3 vragen. We lezen ‘gewoon’ de bijbel en gaan samen op ontdekkingsreis. Het is vooral bedoeld voor hen die niet (meer zo) gewend zijn om zelfstandig de bijbel te lezen. De ontdekkingsreis duurt max. 90 minuten per keer. Stuur een berichtje per mail (evangelist@hervormdhuizen.nl) of app/sms 06 57799 2829 als je mee wilt doen. We mikken op een start in december/januari.

Concert

Hou hem vrij: zaterdagavond 2 november ‘Brug in concert’, in de Nieuwe Kerk, aanvang 20.00 uur; inloop 19.30 uur. Voel je welkom!