Kerkblad


Kerkblad 18 januari 2019

Ontmoetingsdienst

Zondag beleven we een hoogtepunt in De Brug. In de Ontmoetingsdienst wordt een klein kindje gedoopt, de zoon van Kevin en Manja van Heusden-Vlaanderen en broertje van Nine.

Bij een aantal ouders die in De Brug komen, is dit jaar een kindje geboren. Wat telkens weer opvalt, is dat naar het krijgen van een kindje ontzettend uitgezien wordt en als het geboren is, grote verwondering, dankbaarheid en blijdschap oproept. Een nieuw mensje, wat is er kostbaarder?! God zegt erover dat de mens maar liefst bijna goddelijk is gemaakt en God heeft hem gekroond met glans en glorie. Hij heeft een erepositie gekregen in de schepping, geschapen naar het beeld van God. Een mens is er dus niet zomaar, God is daar zuinig op en denkt aan hem, zelfs al ver voor de geboorte. Ook zondag laat God zien dat Hij mensen liefheeft en aan hen denkt. Op deze dag wordt Jace van Heusden gedoopt. Wat dat betekent? Dat God een duurzame relatie (verbinding) aangaat met Jace. Vandaag verbindt God zijn Naam aan de naam van Jace. Kinderen horen er helemaal bij, gelukkig hoef je niet te wachten tot je groot bent.

Het thema van de doopdienst is: ‘God denkt aan mij’. We lezen in het Oude Testament, Psalm 8 en in het Nieuwe Testament, Matteüs 21:14-17.

De deuren van de Brug gaan om 10.00 uur open voor ontmoeting. Om 10.30 uur begint de dienst. Voor en na de dienst is er ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Kringleiders

Maandagavond komen we als kringleiders van de missionaire kringen bijeen. We vergaderen in de hal bij mijn werkkamer. Inloop 19.50 uur, start om 20.00 uur.

Samen bijbel ontdekken-Markus

De groep Markus komt bijeen op donderdag 24 januari in De Brug (gebouw Silo). We starten met lezen in Markus 13. Ook zin om mee te doen? Kom een avondje proeven. De deur van De Brug is open om 19.30 uur, start om 19.45 uur. Keucheniusstraat 36.

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

Kerkblad 11 januari 2019

Ontmoetingsdienst

Zondag 13 januari komen we samen om elkaar te ontmoeten! Dat is iets heel speciaals. Want verbonden zijn staat onder druk. Eenzaamheid is een groot probleem aan het worden in onze westerse samenleving. Met alle gevolgen van dien. Daarom alleen al is samenkomen in de Brug een geweldig geschenk! Daar moeten we zuinig op zijn, ook in dit nieuwe jaar. Het is het koesteren waard. We lezen deze zondag uit de Bijbel een brief: Efeze 4 vers 1 t/m 6. Het thema van deze dienst is: Verbonden leven.

Er valt heel wat te overwinnen om werkelijk verbonden en in liefde samen te leven. Over eigen gelijk heenstappen blijkt een behoorlijke les in nederigheid. Juist misschien door niet het hoogste woord te voeren, maar veel meer te luisteren naar de ander. We worden opgeroepen om (meer) in verbinding te komen of te blijven met onze geliefden, onze naasten. Dit zal topprioriteit blijken te zijn. Evangelist Teus Donk uit Papendrecht leidt de dienst.

De deuren van de Brug gaan om 10.00 uur open voor ontmoeting. Om 10.30 uur begint de dienst. Voor en na de dienst is er ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Stuurgroep

Dinsdagavond komt de stuurgroep bijeen. De inloop is om 19.50 uur en we starten om 20.00 uur. Welkom! We vergaderen in de hal van ’t Visnet bij mijn werkkamer.

Tweedaagse

Donderdag en vrijdag ben ik met collega’s uit het land bij de IZB-Tweedaagse. Het thema voor de tweedaagse is ‘Vreugdevol delen’. Jezus delen vormt de kern van ons missionaire leven en werken. De ontmoeting met de Levende Heer brengt vreugde, en die vreugde gunnen we iedereen. Om vreugdevol te kunnen delen, moeten we ons telkens weer laten vullen met Gods vreugde, want in de weerbarstigheid van het missionaire werk en de ups en downs van ons leven sijpelt de vreugde vaak weg. Samen moeten we dus terug naar de Bron van alle vreugde. En deze ontmoeting met God en elkaar is bemoedigend en werkt aanstekelijk.

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

Maandbrief

De maandbrief van januari is te downloaden via: debrughuizen.nl/maandbrief. Wilt u de maandbrief in uw mailbox? Stuur een berichtje aan maandbrief@debrughuizen.nl

PopUP-De Herberg

De Popup Herberg is ruim 6 weken open geweest. Van alle kanten kregen we positieve reacties en waren mensen enthousiast. Er kwam veel kracht en energie vrij door als mensen uit verschillende kerken samen op te trekken. We hebben het ervaren als werk van de heilige Geest. Er zijn honderden ontmoetingen geweest, met vele, vele kopjes koffie, thee, choco en limonade. Geregeld werden we verrast door iemand die iets lekkers kwam brengen. Het is teveel om alles te benoemen wat we in deze 6 weken hebben meegemaakt en ervaren. Donderdag 3 januari was een dag die ons lang bij zal blijven, het overlijden van Truus Rebel in de Herberg. Zoveel als in ons vermogen lag, hebben we de familie en de vrijwilligers die op die ochtend aanwezig waren, bijgestaan. Juist rond die dag hebben we veel hulp en meeleven ervaren. We denken en bidden voor haar man Jan en de familie. Er is nog zoveel meer te zeggen, maar ik laat het hier bij.

Er is vaak gevraagd of deze ontmoetingsplek niet het hele jaar door open kan zijn of dat er iets gezamenlijks gedaan kan worden met de Echo. Allerlei ideeën kwamen langs en we ervaarden daardoor dat de Herberg echt een mooie plek was waar alle en allerlei mensen een plek van rust, ruimte, liefde en veiligheid vonden. Wat dat betreft is de popup geslaagd! Dank aan u/jullie allen en bovenal dank aan God.

Zaterdag 12 januari is de laatste dag dat de Herberg open is. Tussen 16.00 en 17.00 uur is iedereen welkom bij de afsluiting en met name alle vrijwilligers zijn hierbij uitgenodigd.

Het kan zijn dat u spullen uitgeleend heeft aan de popup. Op maandag 14 en dinsdag 15 januari is er gelegenheid om uw spullen op te halen. Alles wat op 16 januari nog in de Herberg staat, gaat naar de kringloop.

Kerkblad 4 januari 2019

Ontmoetingsdienst

Het thema op deze zondag is: Jezus is … de Weg, Waarheid en Leven.

In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt en inspiratiebron. En nog veel meer. Daar gaan we in dit nieuwe jaar over nadenken. Iedere maand behandelen we één van de namen waarmee Jezus aangeduid en/of gekenmerkt wordt. Deze zondag denken we na over wie Jezus Zelf zegt te zijn: de Weg, de Waarheid en het Leven. Met elkaar proberen we de betekenis van deze drie woorden te peilen en uit te werken in een interactieve dienst. Tijdens de Ontmoetingsdienst krijgen we ook een Woord voor onderweg mee. Dat is een memorycard om af en toe even te lezen wie Jezus voor ons wil zijn. We lezen in het Nieuwe Testament, Johannes 14:1-11

De deuren van de Brug gaan om 10.00 uur open voor ontmoeting. Om 10.30 uur begint de dienst. Voor en na de dienst is er ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Liturgieteam

Maandagavond komt het Liturgieteam bijeen. We gaan o.a. bezig met het voorbereiden van de diensten van de maand maart en plannen de maand februari definitief. Het overleg start om 19.45 uur in de hal bij mijn werkkamer in ’t Visnet.

Samen bijbel ontdekken-Handelingen

De groep Handelingen komt bijeen op donderdag 15 november in De Brug (gebouw Silo). We starten met lezen in Handelingen 25 en lezen door in hoofdstuk 26.

Ook zin om mee te doen? Kom een avondje proeven. De deur van De Brug is open om 19.30 uur, start om 19.45 uur. Keucheniusstraat 36.

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

Maandbrief

De maandbrief van januari is te downloaden via: debrughuizen.nl/maandbrief. Wilt u de maandbrief in uw mailbox? Stuur een berichtje aan maandbrief@debrughuizen.nl

PopUP-De Herberg-1

Nieuw in de Popup is een zandsculptuur in de serie Historisch Huizen Zandbeelden Route. Dit is een gratis openbare expositie op diverse locaties in (het Oude Dorp van) Huizen. De nieuwst sculptuur staat tentoongesteld in de Popup. Elk kunstwerk is uniek en voor deze gelegenheid ontworpen en geïnstalleerd door Remy en Paul Hoggard. Remy en Paul zijn Internationaal beroemde zandkunstenaars. Remy is opgegroeid in Huizen en heeft familie hier. Paul is Engels. Samen maken ze zandsculpturen over de hele Wereld.

Welkom!

PopUP-De Herberg-2

De Popup is ook open van 2 t/m 5 januari en van 9 t/m 12 januari 2019. We zoeken nog een aantal mensen die ook mee willen doen. Fijn als je tijd en mogelijkheid hebt. Opgeven kan via Dick van Dijk oosterdijk17@gmail.com of via evangelist@hervormdhuizen.nl

Kerkblad 21 december 2018

Ontmoetingsdienst 23/12

De aankondiging en de komst van het kind Jezus – zo’n 2018 jaar geleden – heeft de hele toenmalige wereld in beweging gezet. Zonder dat de keizer het zelf door had, zette hij een volkstelling van het Romeinse Rijk op. Hierdoor werden velen op de been bracht, ook Jozef en Maria. Zij vertrekken van Nazaret naar het dorp Bethlehem, een dorpje in de buurt van Jeruzalem. Ze moeten er naartoe omdat de keizer die volkstelling in gang had gezet waardoor de hele wereld zich moest laten inschrijven. Jozef moest dat doen in Bethlehem omdat daar zijn voorouder koning David vandaan kwam. Als het jonge stel in Betlehem aangekomen is, kondigt zich al gauw de geboorte van zoon Jezus zich aan. Even buiten het dorp komt de hemel in beweging en vertelt een engel het nieuws van de geboorte aan herders die de wacht houden bij hun kudde. Nog maar net uitgesproken, voegt zich een groot leger van engelen zich bij de eerste en spreken zij in koor: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft’. We lezen uit de Bijbel in het Nieuwe Testament, Lukas 2:1-14.

Het thema is: Jezus’ komst zet mensen in beweging – De engelen verkondigen. De voorganger is dominee Wim Poldervaart.

Eerste Kerstdag

De aankondiging en de komst van het kind Jezus – zo’n 2018 jaar geleden – heeft de hele toenmalige wereld in beweging gezet. Zonder dat de keizer het zelf door had, zette hij een volkstelling van het Romeinse Rijk op. Hierdoor werden velen op de been bracht, ook een groep herders die de wacht houden bij hun kudde schapen. Zij krijgen midden in de nacht van een engel te horen dat in Betlehem de Redder is geboren. Hij is de langverwachte Messias, de Heer. De herders springen op en zo snel als hun benen hen kunnen dragen, haasten zij zich naar de stal. Daar, midden in de armoedige stal, vinden ze het Kind. Het is de Zoon van God, die te slapen ligt in een voerbak en gewikkeld is in doeken. De herders kunnen niet anders dan God danken voor dit prachtige geschenk uit de hemel. We lezen uit het Nieuwe Testament, Lukas 2:1-21. Het thema van de dienst is: Jezus’ komst zet mensen in beweging – De herders naar Bethlehem.

Ontmoetingsdienst 30/12

Op de laatste zondag lezen we in het Nieuwe Testament, Matteüs 2:1-12. Het thema is: Jezus’ komst zet mensen in beweging – De wijzen aanbidden het Kind.

De Redder van de wereld is geboren, zo vertelde een engel aan een groep herders die de wacht hielden bij hun kudde schapen. Dit nieuws bleef niet beperkt tot hen, maar drong via de meest wonderlijke kanalen de wereld door. Als op een heldere nacht een aantal sterrenkijkers in het verre Oosten weer de hemel afspeuren, zien ze een ster die hen daarvoor niet opgevallen was. Het is een sterrenbeeld die hen vertelt dat er een nieuwe koning is geboren in Israël. Ze zadelen hun dieren en gaan op zoek. Na een omzwerving komen ze eindelijk aan op het adres waar het Kind – de pasgeboren Koning – woont. De drie sterrenkijkers vallen op hun knieën en bewijzen eer aan Hem. Ze hebben ook kraamcadeaus meegebracht: goud, wierook en mirre.

Vandaag sluiten we het Kerstthema ‘Jezus’ komst zet mensen in beweging’ af en ik hoop dat het ook ons in beweging gezet heeft en in beweging houdt.

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

PopUP-De Herberg-1

Het is bijzonder gezellig en fijn in de Popup Herberg. Heel veel mensen weten het te vinden. Ook u/jij bent hartelijk welkom. Kom gewoon binnen lopen. De Popup is geopend van woensdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond tot 21.00 uur. Af en toe wordt er een activiteit georganiseerd. Ook daarvoor ben je van harte welkom. Tijdens een activiteit is de Popup gewoon voor iedereen open, je hoeft niet met een activiteit mee te doen. Meer info (ook voor de activiteiten) kijk op: www.debrughuizen.nl/pop-up-herberg

De Popup Herberg is ook open op: maandag 24 december, maandag 31 december en Oudejaarsavond van 19.00 tot 01.00 uur. Voel je welkom!

PopUP-De Herberg-2

De Popup is ook open van 2 t/m 5 januari en van 9 t/m 12 januari 2019. We zoeken nog een aantal mensen die ook mee willen doen. Fijn als je tijd en mogelijkheid hebt. Opgeven kan via mij 06 5799 2829 of via evangelist@hervormdhuizen.nl