Kerkblad


Kerkblad 17 mei 2019

Ontmoetingsdienst

In het christelijk geloof staat Jezus Christus centraal. Ook in De Brug is Hij uitgangspunt en inspiratiebron en nog veel meer, daar denken we dit jaar één zondag in maand samen over na. Vandaag gaan we aan de slag met ‘Jezus is… God en mens’, n.a.v. Nieuwe Testament, Filippenzen 2: 1-11.

Oké, laten we eerlijk zijn, een onmogelijkheid… in ons denken. Hoe kan een mens God zijn en God een mens? Als Jezus mens is en ook God hoe dichtbij komt Hij dan bij ons? Is Hij net zo’n mens als ik, vlees en bloed, gevoelens, gedachtenspinsels, honger, dorst en lijden? Heeft Jezus dan ook net zoals ik verkeerde keuzes gemaakt en kwaad gedaan? Hoe kan zoiets als Hij ook God is? Waarom is Hij eigenlijk God, is dat ergens goed voor? En… had het niet anders gekund zodat wij het wat makkelijker konden begrijpen en… geloven? We gaan er samen over nadenken.

Heilig Avondmaal

In de Ontmoetingsdienst vieren we zondag niet het heilig Avondmaal. Tot op heden is het in De Brug gebruik om 5 keer per 2 jaar het heilig Avondmaal te vieren.

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

Stuurgroep

Dinsdagavond komt de stuurgroep bijeen. De inloop is om 19.50 uur en we starten om 20.00 uur. Welkom! We vergaderen in de hal van ’t Visnet bij mijn werkkamer.

Lezen in Genesis

Donderdag 23 mei lezen we in De Brug met een groep mensen in het eerste bijbelboek Genesis. We zijn een groep mensen die elkaar helpt om wat meer regelmaat te krijgen in het lezen van de Bijbel. Ook willen we ons wat meer verdiepen in de taal van de Bijbel en de leefwereld van toen. Als jij ook niet zo’n doorgewinterde bijbellezer bent en ook weleens een kring vrijblijvend zou willen proeven, voel je welkom. Dit is een mooie plek waar je de zogenaamde domme vragen over God en geloven mag stellen. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Als je geen bijbel hebt, kan je er een lenen. Gebouw Silo, Keucheniusstraat 36. Deur open: 19.30 uur, start: 19.45 uur.

Interview

In de Waarheidsvriend van verleden week staat een artikel van 4 pagina’s over De Brug. Het is te downloaden en te lezen op: debrughuizen.nl/publicaties

Evangelisatieouderlingen

Tijdens het laatst gehouden evangelisatieouderlingenoverleg heb ik met de broeders gesproken over mijn rol i.r.t. hen, de evangelisatiecommissies, missionaire toerusting en de wijk. Dit werd ingegeven vanwege het vertrek van Jeanette Vos. We hebben afgesproken dat ik ten minste 1x per jaar een gesprek met ieder van hen heb en dat ik op afroep beschikbaar ben als sparringpartner/coach.

Indien nodig/gewenst zal ik aanwezig zijn bij het evangelisatieouderlingenoverleg. Tevens ben ik op afroep beschikbaar om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van de evangelisatiecommissie.

We hebben ook afgesproken dat de evangelisatieouderlingen tenminste 1x per jaar één gezamenlijke toerustingsavond voor de commissieleden organiseren. Ik zal dan (een deel van) de avond invullen en toerusting geven. Het thema van de toerusting wordt door de commissies aangedragen. Ook ben ik op afroep beschikbaar om een rol als evangelist te vervullen in de wijk.

Ik heb het overleg als constructief en bemoedigend ervaren. Fijn om samen onze schouders te zetten onder het evangelisatiewerk .

Kerkblad 10 mei 2019

Ontmoetingsdienst

Zondag is het thema: Jij, volg MIJ, n.a.v. Nieuwe Testament, Johannes 21: 15-22. Dominee Marius van Duijn uit Zeist leidt de dienst.

Roeping repeteert. Aan het slot van het evangelie naar Johannes komt opnieuw de roeping aan de orde. Aan dezelfde zee als waar Jezus hen ooit als leerlingen riep, klinkt opnieuw de stem van Jezus: ‘Volg Mij’. Als luisteraar nu, is de vraag wat ons antwoord is. Als je voor het eerst of opnieuw de stem van de opgestane Heer hoort. Volg Mij. Benieuwd wat er volgt? Welkom op zondagmorgen, 12 mei in De Brug.

Pastoraal team

Donderdagavond komt het pastoraal team bijeen. We ontmoeten elkaar om 19.30 uur in de hal van ’t Visnet bij mijn werkkamer.

BrugAvond

We kijken terug op een hele mooie, gezellige en constructieve BrugAvond. We zijn afgelopen dinsdagavond met bijna 40 personen bij elkaar bezig geweest. We begonnen met een presentatie over talententen. Uitgangspunt was de gelijkenis van de heer die op reis gaat en talenten schonk aan zijn knechten. Aan ons werd de vraag gesteld hoe wij onze talent(en) in kunnen zetten voor De Brug.

Daarna was er een presentatie van een groepje die vertelde over alle activiteiten die er in De Brug gedaan worden. We keken er van op: 28 activiteiten. We kwamen ook onder de indruk van het grote aantal actieve vrijwilligers die zich inzetten voor De Brug

De laatste presentatie ging over het thema ’Wat is De Brug ons waard?’ Er werd inzichtelijk gemaakt wat activiteiten kosten en hoeveel er dan op jaarbasis nodig is. We werden uitgenodigd voor een jaarlijkse financiële bijdrage.

Tenslotte hebben we in groepjes nagedacht hoe we aan kijken tegen de parkeerproblemen bij Silo, de opstelling van de zaal, de bezetting en hebben we nagedacht over de inhoud van de Ontmoetingsdienst. In het najaar hopen we weer een BrugAvond te houden.

Maandbrief

De maandbrief van mei is te downloaden via: debrughuizen.nl/maandbrief. Wilt u de maandbrief in uw mailbox? Stuur een berichtje aan maandbrief@debrughuizen.nl

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

Interview

Deze week staat in de Waarheidsvriend een artikel van 4 pagina’s over De Brug. Het is te downloaden en te lezen op: debrughuizen.nl/publicaties/

Kerkblad 3 mei 2019

Ontmoetingsdienst

Op de eerste zondag van de oneven maand hebben we een Themadienst. Tijdens deze Themadienst lezen we in de bijbel een Psalm. In de bijbel staan er 150 van. Het zijn oude liederen die soms naadloos aansluiten bij het leven van vandaag. In deze Themadienst lezen we Psalm 67. In deze Psalm staat als God Zijn zegen geeft, mensen over de hele wereld Hem zullen geloven en eren. In deze dienst komt zendelinge Marieke Ebbers (Zuid-Afrika) vertellen hoe zij de blijde boodschap van Jezus doorgeeft anderen in Zuid-Afrika. We zijn benieuwd of zij Gods zegen ervaart en mensen ziet veranderen als ze Jezus (gaan) volgen. Marieke zal ook een Woord voor onderweg aan ons meegeven, een bemoediging voor het leven van alledag. Het thema van de dienst is: ‘Heel de wereld moet het weten…’.

Liturgieteam

Maandagavond komt het Liturgieteam bijeen. We gaan o.a. bezig met het voorbereiden van de diensten van de maand september en oktober. We plannen de maand juli en augustus definitief. Het overleg start om 19.45 uur in de hal bij mijn werkkamer in ’t Visnet. Wil je eens meemaken wat er in het liturgieteam allemaal gebeurt, voel je welkom.

BrugAvond

Dinsdagavond 7 mei houden we een BrugAvond. Tijdens deze BrugAvond gaan we samen (verder) nadenken over de toekomst van De Brug en onze verantwoordelijkheden daarbij. We hebben elkaar nodig om hier vorm aan te geven. Thema’s waar we samen over nadenken: De Brug vol talent – De Brug en vrijwilligers – Wat is De Brug ons waard? Na de pauze denken we in groepjes na over o.a. Hoe zouden we het parkeerprobleem bij Silo kunnen oplossen/anders mee omgaan? – Hoe kijken we naar Silo, kunnen we de opstelling wijzigen, wat zijn de ideeën van de bezoekers? Ander gebouw? – Tip & Top n.a.v. de Ontmoetingsdienst. We sluiten rond 21.30 uur af.
De BrugAvond wordt gehouden in gebouw Silo. Inloop 19.30 uur – Start 19.45 uur

KoffieCreatief

Een mix van koffie en creativiteit. Ff weg en met heel iets anders bezig zijn. Welkom om 10.00 uur in De Brug op woensdag 8 mei april, Keucheniusstraat 36, Huizen. Neem gerust vrienden, vriendinnen en buren mee. Meer info: www.debrughuizen.nl/koffiecreatief

Eten

Welkom op woensdag 8 mei, in De Brug aan een gedekte tafel. Neem iemand mee dan wordt het nog gezelliger! Graag aanmelden op 06-2373 8471 of mail naar: eten@debrughuizen.nl Kosten op vrijwillige basis. 18.00-19.30 uur eten, deur open: 17.30 uur. De Brug, Keucheniusstraat 36, Huizen. Meer info: www.debrughuizen.nl/eten-bij-de-brug

Samen bijbel ontdekken-Markus

De groep Markus komt bijeen op donderdag 9 mei in De Brug (gebouw Silo). We blikken kort terug op Markus 15, lezen Markus 16 en proberen we het bijbelboek af te ronden. Op deze avond overleggen we ook over de slotavond. De bedoeling is dat we dan samen eten en dat we allemaal iets meenemen.

Ook zin om mee te doen? Kom een avondje proeven. De deur van De Brug is open om 19.30 uur, we straten om 19.45 uur, Keucheniusstraat 36.

Maandbrief

De maandbrief van mei is te downloaden via: debrughuizen.nl/maandbrief. Wilt u de maandbrief in uw mailbox? Stuur een berichtje aan maandbrief@debrughuizen.nl

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!

Gebedsontbijt

Al een aantal maanden schuif ik aan bij het gebedsontbijt van voorgangers en ambtsdragers/oudsten. Ik ervaar het als bemoedigend om samen te delen, te ontbijten en te bidden. Voel je welkom a.s. zaterdag 4 mei om 7.20 uur (start ontbijt om 7.30 uur) in het gebouw van de Christengemeente, Plecht 1.

Kerkblad 26 april 2019

Ontmoetingsdienst

Zondag leidt dominee Pim Verhoef de Ontmoetingsdienst. Hij heeft als thema gekozen: ‘Goed verzekerd’, n.a.v. Nieuwe Testament, Romeinen 8:31-39.

Wat betekent het nu eigenlijk dat Jezus de dood heeft overwonnen?  Inmiddels zijn de eieren op en de slingers opgeruimd, maar wat heeft de overwinning van Jezus nu eigenlijk opgeleverd?  Nog steeds sterven mensen en de ellende in de wereld lijkt eerder toe dan af te nemen.

Daarom lezen we in Romeinen, een gedeelte uit een brief van Paulus, waarin hij laat zien hoe zijn eigen leven totaal veranderd is door de opstanding van Jezus uit de dood. In deze Brief maakt hij duidelijk dat hij een bijzondere zekerheid heeft gevonden, die niemand hem meer kan afnemen. Wij hopen met elkaar die boodschap van Paulus te overdenken en zekerheid te ontvangen, ook al leven we tussen heel veel onzekerheden.

Lezen in Genesis

Donderdag 2 mei lezen we in De Brug met een groep mensen in het eerste bijbelboek Genesis. We zijn een groep mensen die elkaar helpt om wat meer regelmaat te krijgen in het lezen van de Bijbel. Ook willen we ons wat meer verdiepen in de taal van de Bijbel en de leefwereld van toen. Als jij ook niet zo’n doorgewinterde bijbellezer bent en ook weleens een kring vrijblijvend zou willen proeven, voel je welkom. Dit is een mooie plek waar je de zogenaamde domme vragen over God en geloven mag stellen. We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Als je geen bijbel hebt, kan je er een lenen. Gebouw Silo, Keucheniusstraat 36. Deur open: 19.30 uur, start: 19.45 uur.

Welkom

Als u/jij een keertje wil meemaken of de Ontmoetingsdienst iets is om iemand mee naar toe te nemen, dan nodigen we (jo)u van harte uit om te komen. Welkom!