Kring Oorsprong


Kring Oorsprong

Kring Opstanding is een gezellige Ontmoetingskring, waar ruimte is voor ontmoeting en bijbelstudie. Er wordt regelmatig met de kring afgestemd welk onderwerp we willen behandelen. De kring is eens per maand en we rouleren bij de kringleden thuis. Het is in meerdere opzichten een gemengde kring:
zowel mannen als vouwen
van jong tot gepensioneerd
gehuwd en alleenstaand
van zoekend tot belijdend gemeentelid

Op dit moment hebben we 5 kringleden en 1 kringleider (Janny Joosse).

Kringavonden

We komen om de drie weken op dinsdag bij elkaar bij iemand thuis.

Informatie

Wil je een keer kennismaken met de kring, dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met Janny tel. 035 5267264 of via het contactformulier.