Liturgie: Votum en Groet

Ditmaal gaan we voor twee onderdelen op de grens van de basisstructuur van een kerkdienst: ‘Komen’ en ‘Er zijn’. Want waar komen we nu eigenlijk naar toe en waar gaan we voor zitten bij een kerkdienst? Dat is toch in de eerste plaats naar de plek in de week, waarin we in het bijzonder God ontmoeten. En juist daar geeft Votum en Groet in de liturgie vorm aan in woord en gebaar.

Votum (Latijn, betekent gelofte of gebed)

In woorden ongeveer gelijk aan: “Onze hulp is van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft en Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen”. De tekst komt uit het Bijbelboek ‘Psalmen’ en wel Psalm/lied 124 vers 8; Psalm/lied 146 vers 6; en Psalm/lied 138 vers 8. Hiermee wordt uitgesproken namens alle aanwezigen het vertrouwen in de aanwezigheid van God. Waarbij ook gelijk duidelijk gemaakt wordt hoe groot en wie die God is, namelijk de Schepper (Maker) van alle dingen en oneindig trouw. Zoals gezegd, het is zowel een gelofte (een plechtige uitspraak) als een gebed en vandaar dat deze in de Ontmoetingsdienst van De Brug is opgenomen in het aanvang-gebed (veelal aan het eind van dit gebed).

Groet

In woorden ongeveer gelijk aan: “Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Here Jezus Christus door de heilige Geest. Amen.” De tekst komt uit het Bijbelboek 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 3. Het wordt uitgesproken met 1 opgeheven hand als symbool voor begroeting. Hiermee mag een dominee/evangelist namens God alle aanwezigen groeten en ook allen Gods genade en vrede aanzeggen (plechtig bekendmaken). 

Na deze enigszins vaste gebruikelijke formuleringen is in een protestantse kerk een kerkdienst formeel begonnen. Vandaar dat je deze in verschillende bewoordingen bijna altijd zal herkennen bij een kerkdienst (waar en wanneer ook). Zo zijn we op audiëntie, als huisgezin, bij God en markeren dit en staan daarbij stil middels votum en groet. 

Luister ook naar Votum en groet van Sela: https://www.youtube.com/watch?v=eGwApCPQGbQ 

en/of voor de kids Votum en groet van Kids Opwekking 326: