Meebouwen aan De Brug

(Klik hier voor een uitgebreide versie van de tekst.)

De Brug is bijna 10 jaar de pioniersplek van de Hervormde Gemeente Huizen. Het is een plek dat vrucht is van vele jaren missionair bezig zijn in Huizen e.o.

Hoogtepunt in de week is de viering op zondag van 10:30 tot 11:30 in de Vituskerk.

In De Brug doen we dingen die passen bij onze visie & missie. Dat heeft dus alles met God en geloven en mensen te maken. Gerichtheid op de buurt speelt daarin een belangrijke rol.

Geef in het contactformulier (klik hier) aan over welk onderdeel jij meer wil weten en/of mee wil doen.

Pastoraat – Stuurgroep – Ambtsdrager – Op verhaal komen – Beleid maken – Kinderwerk – Gastvrouw/-heer – Tienerwerk – Communicatie – Leiding geven – Koster – Financiën – Onderhoud – Vieringen voorbereiden – Website – Gastvrijheid bieden – Redigeren en/of schrijven van teksten – Diakonaat – Vloggen en bloggen – Zang en muziek – Koken – Luisteren – Geluid en beeld – Pastoraat – Systeembeheer – Gebed – Schoonmaak – Secretariaat – Vormgeving – Spreken – Tuinieren – Twintigers en dertigers.

Bel, mail (klik hier) of app even (06 5799 2829).