Meebouwen aan De Brug

(Klik hier voor verkorte versie van de tekst.)

Wat is en doet De Brug?

De Brug is bijna 10 jaar de pioniersplek van de Hervormde Gemeente Huizen. Het is een plek dat vrucht is van vele jaren missionair bezig zijn in Huizen e.o.

Een groep enthousiastelingen startte bijna 10 jaar geleden De Brug waar iedereen op eigen tempo en niveau God en geloven kan beleven. Sinds die tijd hebben meer dan 500 mensen de weg naar De Brug gevonden bij allerlei doordeweekse activiteiten en de Ontmoetingsdienst op zondag.

Ontmoetingsdienst

Hoogtepunt in de week is de viering op zondag van 10:30 tot 11:30 in de Vituskerk. Dan komen 60 tot 100 mensen bij elkaar om samen een moment van zingeving, stilte, samen-zijn, bidden en bijbellezen te beleven. Op zondag staat Jezus centraal. Wij geloven dat Hij de God is die als mens bij ons is gekomen. Hij gaf Zijn leven voor de mensheid en stond op uit de dood. Jezus geeft ons hoop, rust, vergeving, vrede en zin. De Ontmoetingsdienst is gericht op die ene persoon die niet zomaar en zo vaak over de drempel van een kerkdienst stapt. Wij denken dat we samen in staat zijn het evangelie voor iedere bezoeker – ook hen die al 10 jaar komen – relevant te laten zijn.

Inclusief

In De Brug doen we dingen die passen bij onze visie & missie. Dat heeft dus alles met God en geloven en mensen te maken. Gerichtheid op de buurt speelt daarin een belangrijke rol.

De Brug streeft naar een inclusieve gemeenschap waar iedereen welkom is, iedereen mee kan doen en waar we samen een weg gaan. Wil je helpen meebouwen? Fijn, doe mee! Doordeweekse activiteiten hebben een verschillende insteek en uitgangspunten. Van iedere activiteit is duidelijk wat er te beleven is.

Meebouwen

Zou je wel mee willen bouwen aan De Brug? Geef in het contactformulier (klik hier) aan over welk onderdeel jij meer wil weten en/of mee wil doen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismaking en meer info.

In De Brug hebben we heel veel mogelijkheden waar jij ervaring op kan doen en gelijk mee kan bouwen aan Gods nieuwe wereld. Zo kan ook jij op deze manier van betekenis zijn voor iemand anders. Dat kan voor een korte of langere periode, een kleine klus, een project meehelpen opzetten en/of draaien of ad-hoc instappen in iets waar je enthousiast voor bent.

Wat is er mogelijk in De Brug?

Pastoraat – Stuurgroep – Ambtsdrager (ouderling / diaken (kan ook als stage) – Op verhaal komen – Beleid maken – Kinderwerk – Gastheer/vrouw in de Ontmoetingsdienst – Tienerwerk – Communicatie – Leiding geven – Koster – Financiën – Onderhoud – Vieringen voorbereiden – Website – Gastvrijheid bieden – Redigeren en/of schrijven van teksten – Diakonaat – Vloggen en bloggen – Zang en muziek – Koken – Luisteren – Geluid en beeld – Pastoraat – Systeembeheer – Gebed – Schoonmaak – Secretariaat – Vormgeving – Spreken – Tuinieren – Twintigers en dertigers – Wat jij belangrijk vindt.

Samen leren

De Brug is een veelzijdige en dynamische kerkplek waar oefenen, fouten maken en elkaar helpen er helemaal bij horen.

Last but not least: We leren ook graag van jou, jij hebt iets wat wij niet hebben en dat kunnen we samen goed gebruiken in De Brug.

Wat biedt De Brug nog meer?

Mooie ontmoetingen met een heleboel verschillende mensen.
Ruimte om te groeien in geloof en vaardigheden.
Ruimte om te experimenteren met wat jij graag in de kerk zou willen doen.
Enthousiaste teams.
Dynamische plek van kerk-zijn.

Zin om samen een keer samen na te denken en nog wat meer info te krijgen? Bel, mail (klik hier) of app even (06 5799 2829). Je wordt dan in contact gebracht met iemand van De Brug die met jou in gesprek gaat. Welkom!

In De Brug doen we alles samen en de eerste tijd word je gecoacht!