Nieuwsbelicht: ChatGPT

Nieuwsbelicht van zondag 5 februari naar aanleiding van een aantal verzoeken.

De laatste tijd en ook de afgelopen week, was er veel in het nieuws over ChatGPT. Een robot op het internet welke op elke vraag antwoord blijkt te hebben. Deze robot is zelflerend, dat betekent dat zijn kennis over onderwerpen steeds groter wordt. Door allerlei complexe berekeningen weet hij in perfect Nederlands een antwoord te formuleren.

Dit kan een antwoord op een vraag zijn, maar je kunt hem ook vragen een boek te schrijven over een bepaald onderwerp of zelfs een proefschrift of scriptie, misschien wel een preek. Het zelflerende karakter van de robot zorgt ervoor dat zijn kennis over onderwerpen onze kennis te boven gaat. Ook is de bron van de informatie die hij verstrekt niet bekend. De informatie is moeilijk toetsbaar.

Dit klinkt allemaal heel beangstigend. Want hoe staan we als mens tegenover deze ontwikkelingen waar Robots straks ons van informatie voorzien. Hoe betrouwbaar en gekleurd is deze informatie. Wat als dit net als de smartphone onze samenleving binnensluipt en we de informatie maar klakkeloos als waarheid aannemen. Om aan te geven hoe groot het is, Microsoft gaat de komende jaren 10 Miljard dollar in deze ontwikkeling steken.

Dat hier pijnlijke fouten mee kunnen worden gemaakt weten we van de toeslagen affaire. Veel gezinnen kwamen door discriminerende computers in de schulden met grote geldproblemen. 70 procent van deze gezinnen is migrant of kind van een migrant. Robots hebben geen weet van discriminatie.

Ik heb ChatGPT zelf gevraagd hoe we als christen hier mee om moeten gaan. Zijn antwoord kun je lezen in het grijze blokje links onderin.

Nieuwe ontwikkelingen roepen in eerste instantie weerstand op. Sta je open voor nieuwe ontwikkelingen? Kunstmatige Intelligentie, zoals de ontwikkelaars het zelf noemen, of Artificial Intelligence in het Engels afgekort AI. Ontstaan vanuit creativiteit. En creativiteit is iets wat we als mens hebben geërfd van God Zelf. We zijn immers geschapen naar Zijn evenbeeld.

Het is aan jezelf hoe je met de informatie omgaat maar wees Alert. Waar komt je informatie vandaan en wat doe je er mee. Nieuwe ontwikkelingen zijn prima en je mag ze omarmen maar het gaat er uiteindelijk om wat je er mee doet.

Blijf de informatie toetsen naar je eigen normen en waarde.

Zie het als een hulpmiddel, niet als een doel en blijf dicht bij jezelf. Nog belangrijker, Blijf vooral dicht bij God.