Noodhulp Oekraïne

De grote humanitaire ramp in Oekraïne en buurlanden vraagt om actie. Onlangs is er een landelijke actie gehouden voor giro 555, waar een bijzonder mooi bedrag bij elkaar is gebracht. Wij, de diaconie van de Hervormde Gemeente Huizen, vragen uw aandacht voor de Christelijke organisaties in en om Oekraïne. Wij ondersteunen van harte Het Christelijk Noodhulp Cluster en Stichting Hulp Oost-Europa (stichting HOE)

Op zondag 13 maart was de collecte bestemd voor Noodhulp Oekraïne. Ook nu nog kunt u een gift overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL71 RABO 0329 9074 17 o.v.v. Oekraïne. Eenvoudig een gift overmaken kan via de QR-code, scan deze met de camera op uw mobiele telefoon of via de volgende betaallink: Noodhulp Oekraïne

Op korte termijn worden ook praktische hulpvragen neergelegd bij de Diaconie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Huizen. Via het BRUGnieuws, Scipio en het Kerkblad zal alle info worden gegeven.

Het Christelijk Noodhulp Cluster

Het Christelijk Noodhulpcluster bestaande uit de stichtingen Dorcas, EO Metterdaad, Kom over en help, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA, slaat de handen ineen en bereidt noodhulp voor met lokale partners. Sinds de invasie in Oekraïne zijn al honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen naar het westen van Oekraïne en aangrenzende landen. Veel mensen hebben vanwege armoede of ouderdom echter geen andere optie dan in de levensgevaarlijke situatie te blijven. Het Christelijk Noodhulpcluster verleent noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg. Dit doet het Christelijk Noodhulpcluster in Oekraïne en in de omliggende landen waar de vluchtelingen stranden.

Stichting HOE

Stichting HOE is gestart met een geldinzamelingsactie om kerken en christelijke organisaties in Oost-Europa te ondersteunen in hun diaconale taak om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Er is grote behoefte aan voedsel, stevig schoeisel, babyvoeding, hygiëneartikelen, luiers, medicijnen, benzine (voor vrijwilligers die vluchtelingen met de auto bij de grens ophalen) en een bijdrage aan extra gas- en elektriciteitskosten voor de opvang van de vluchtelingen in kerken en bij particulieren thuis.