Wijziging collecte zondag 12 februari

De collecte tijdens de Ontmoetingsdienst op zondag 12 februari krijgt een andere bestemming. In de Oude kerk, Nieuwe Kerk, Zenderkerk, Meentkerk en De Brug wordt gecollecteerd om noodhulp te geven aan de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

De collecte voor de Kids Kledingbank komt hiermee te vervallen.Wel kan nieuw gekocht ondergoed en sokken in de wasmand gelegd. Op zondag 19 februari is het mogelijk om financieel bij te dragen voor de KKB.

NOODHULP AARDBEVING TURKIJE EN SYRIË

“Als de aarde schudt op haar grondvesten, bent U onze toevlucht en kracht.”

Afgelopen maandag, 6 februari werden Turkije en Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Duizenden mensen zijn overleden, tienduizenden mensen raakten gewond, de omvang van de ramp is niet te overzien. Dat vraagt om onmiddellijke actie.

Organisatie ZOA helpt ter plekke, zij zijn al aanwezig in de getroffen gebieden, daardoor kunnen zij snel in actie komen om de juiste noodhulp te verlenen samen met hun lokale partners. Zij werken zowel in Turkije als in Syrië.

Syrië is een land dat al in crisis was. Al 12 jaar heerst er een bloederige burgeroorlog, gevolgd door een diepe economische crisis en nu een zware aardbeving. Syrië overkomt ramp op ramp.

De bevingen vonden plaats in winterse weersomstandigheden: er valt sneeuw en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunen ook organisaties Kerk in Actie en Open Doors deze lokale kerken maximaal.

De Diaconie draagt deze drie organisaties een warm hart toe. De opbrengst van de gehouden (eerste) collecte op zondag 12 februari zal dan ook verdeeld worden over ZOA, Kerk in Actie en Open Doors.

Daarnaast vragen wij u om gebed voor een ieder die getroffen is door de ramp. Dat Jezus’ liefde en kracht door praktische hulp zichtbaar wordt.

U kunt uw bijdrage overmaken naar
College van Diakenen
rekeningnummer: NL71 RABO 0329 9074 17
o.v.v. Noodhulp Aardbeving of scan de QR-code.