Ontmoetingskring


ActiviteitenDe Ontmoetingskring is een ontmoetingsplaats voor zoekende mensen. Voor het eerst of opnieuw hebben zij belangstelling gekregen voor het geloof. De deelnemer is op interactieve wijze op zoek naar antwoorden op geloofs- en levensvragen, waarvan de zingeving een belangrijk onderdeel is. Via interactie en bijbellezen wordt deze zoektocht in groepsverband gedaan. Deze interactie vindt overigens wel plaats op verschillende niveaus. Zo is er de ontmoeting met de Bijbel, andere deelnemers en de kringleider/mentor.

De deelnemers mogen zelf ontdekken wie Jezus Christus is en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan en wat de betekenis daarvan is voor de dag van vandaag. Dat deze tocht een ongekend avontuur is, behoeft verder geen uitleg.

Doelstelling

De doelstelling van de Ontmoetingskring is dat mensen groeien naar een persoonlijk geloof in de Drie-enige God van de Bijbel die Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde heeft gezonden om de weg naar God te openen en ons leidt door Zijn Heilige Geest.

Basisgedachte

De basisgedachte achter de doelstelling wordt gevoed vanuit de overtuiging dat velen het geloof vinden binnen het proces van de oriëntatie op de Bijbel en elkaar. Het delen van gevoelens en gedachten bij de ontmoeting met de Bijbel en anderen nodigt uit tot het leren kennen van de Jezus als hun Here en Zaligmaker.

Deelnemers

De deelnemers hebben allemaal hun eigen achtergrond en verhaal. Zo hebben ook alle deelnemers een eigen reden om mee te doen, maar zijn via een eigen weg bij de kring gekomen. Voor de een is dat na afloop van de Oriëntatiecursus Christelijk Geloof (OCCG), een familielid, vriend of vriendin. In ieder geval geldt: Iedereen is elk moment van harte welkom!

Onderwerpen

Iedere deelnemer aan de Ontmoetingskring ontvangt een map Geloven I (na ruim een jaar Geloven II). De Onderwerpen van map I zijn o.a.: Wat is geloven?; Wie is God de Vader?; Hoe verder met Jezus?; Hoe omgaan met bezit?; Wat kan ik met het gebod: ‘Houd de sabbat in ere’?; Wat kan ik met het gebod: Eerbied voor uw vader en moeder?; Wat kan ik met het gebod: Pleeg geen moord?; Wat kan ik met het gebod: Pleeg geen overspel?; Waar gaan we naar toe?

De onderwerpen van map II zijn o.a.: Bidden, maar hoe?; Wat heeft de kerk met mijn geloof te maken?; Aan de slag met de Bijbel; Wie bepaalt de koers in mijn leven?; Vergeving; De Heilige Geest aan het werk; God en het lijden; Muziek en zang in de omgang tussen God en mensen; Wat geloof ik?; Leven in een spanningsveld; Mensen met een missie; Gods werkwijze; de Heilsfeiten.

Kringbijeenkomsten

Met kringleden wordt gekeken welk moment het meest geschikt is voor de bijeenkomst. Mogelijkheden zijn zowel ’s avonds of overdag. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Zoek een kring die bij jou past

Klik  en vind de kring die het beste bij jou past:

Kring David
Kring Levi
Kring Oorsprong
Kring Samen de bijbel ontdekken
Kring Silo
Opgave voor een nieuwe of bestaande kring: klik op één van de bovenstaande kringen of meer info via contact