Werkgroep Openstelling Oude Kerk


De naam van onze werkgroep is Werkgroep Openstelling Oude Kerk ook wel afgekort tot WOOK.

Waarom stellen wij de Oude Kerk open

  • U wordt in de gelegenheid gesteld om het Rijksmonument de Oude Kerk te bekijken en zo voor het eerst of opnieuw de drempel van een kerk over te gaan. U kunt vrijblijvend binnen lopen.
  • Door de laagdrempeligheid bieden wij u de gelegenheid om naast het bekijken van de kerk ook, indien u dat wenst, met iemand kan praten over wat het Evangelie en de Here Jezus voor u kan betekenen.

Missie

Onze missie is bezoekers in contact te laten komen met de kerk, het christelijke geloof en de bijbel.

Onze vrijwilligers gaan graag een gesprek aan met u als bezoeker. De gesprekken hoeven echt niet altijd over geloofszaken te gaan. Veel zaken kunnen onderwerp van gesprek zijn. Soms is het ook fijn om met iemand te praten die u verder niet kent en waar u toch uw hart bij kunt uitstorten.

Openingstijden

De kerk is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur.

Op zaterdag is de kerk open van 11.30 – 13.00 uur met een uitloop naar 13.30 uur.

Tijdens de openstelling is er altijd minimaal één vrijwilliger aanwezig. Er is er ruimte voor gebed en stille tijd waarvoor materiaal beschikbaar is, de kerk mag ook bezichtigd worden. Heeft u vragen spreek dan gerust de vrijwilliger aan. Hij/zij is er voor u.

De werkgroep

Onze werkgroep kent een behoorlijk aantal leden. De vrijwilligers die in de week meedoen, zijn ongeveer 1x in de maand aan de beurt.  Voor de zaterdagopenstelling is dat 1 à 2 x in het kwartaal.

Interesse ?

Heeft u interesse om ook mee te werken aan de openstelling van de Oude Kerk en bent u lid van de Hervormde Gemeente van Huizen, neemt u dan gerust contact op met de coördinator, Gerdien Honing, tel. 06-11177408 of mail naar gerdienhoning@gmail.com.