Aart Schaap

Aart Schaap is Diaken in de Brug. Een dienende taak waar hij zich vooral bezighoudt met o.a. de zorg voor de mensen in de Brug.

Hij is te bereiken via: aart.schaap@ziggo.nl