Dit jaar ook de Bijbel lezen?

Back to the Basics

De bijbel is niet echt een pageturner… Het is meer een boek die je moet leren lezen. Vaak zijn de teksten tegendraads en niet zo passend binnen onze kaders. Het is wel een boek met prachtige verhalen en diepe gedachten. Ook een boek dat je verder kan helpen in vertrouwen en hoop. Dat kunnen we wel gebruiken in een tijd waarin dit soms ver te zoeken is.

Leesroosters (downloads)

Klik hier voor het Woord Vooraf bij leesrooster

Eenvoudig leesrooster, Lukas 1? Klik hier.

Verdiepend leesrooster, Lukas 1? Klik hier.

Eenvoudig leesrooster, Lukas 2? Klik hier.

Verdiepend leesrooster, Lukas 2? Klik hier.

Eenvoudig leesrooster, Lukas 3? Klik hier.

Verdiepend leesrooster, Lukas 3? Klik hier.

Eenvoudig leesrooster, Lukas 4? Klik hier.

Verdiepend leesrooster, Lukas 4? Klik hier.

Eenvoudig leesrooster, Lukas 5? Klik hier.

Verdiepend leesrooster, Lukas 5? Klik hier.

Rode draad in alle verhalen is God die wil connecten met mensen. Lezers vertellen dat de Bijbelteksten soms heel dichtbij komen. Het kan een gevoel geven alsof God zelf door de tekst heen spreekt. De vraag is dan misschien ook wel: ‘en wat doe ik er dan mee?’

Wil je (meer van) de wereld van God en de bijbel ontdekken? Heb je een beetje stimulans nodig, wil je weten wat er echt in de tekst staat en hoe dat tot leven kan komen voor jou?

Ik – Jan Verkerk – help je mee om dit boek te (leren) lezen. Je zult ontdekken dat het steeds meer een samen ontdekken wordt. Vooral als ook jij iets deelt van jouw kijk op het leven en jouw beleving met de Bijbeltekst.

Hoe lezen?

We bereiden ons iedere maand voor op het lezen van een stukje uit de bijbel. Als je wilt, kan je gebruik maken van een leesrooster dat ik van ieder hoofdstuk gemaakt heb (zie links op deze pagina). De opzet daarvan is dat je thuis af en toe een stukje uit het leesrooster leest.
Natuurlijk kan je gewoon op je eigen tempo lezen (zonder leesrooster) en ook in één keer het hoofdstuk lezen. Doe wat bij jou past.

In het leesrooster staat bij elk gedeelte een of meer vragen en kan je ook zelf opmerkingen schrijven. Voel je vrij om tijdens de leesavond in De Brug wel/niet te delen wat je hebt gevonden en wat je met het gelezen gedeelte hebt gedaan.

We lezen een boek uit het Nieuwe Testament: Het evangelie volgens Lukas. Je kan gewoon je eigen Bijbelvertaling gebruiken. Tijdens de avond ga ik uit van de vertaling NBV 2004.

Kan ik dat wel?

Je hebt geen vaardigheden nodig en ook geen Bijbelkennis. Iedereen kan meedoen. Een bijbel is beschikbaar (ook -2e hands – aan te schaffen in De Brug). Lees je de bijbel in een andere taal dan het Nederlands? Ook jij kan gewoon meedoen in je eigen taal.

Wanneer?

We komen 1x per maand bij elkaar, op donderdagavond. De avonden zijn best intensief en daarom stoppen we om 21:15 uur. De inloop is om 19:30 en de start om 19:45 uur.

Datums: donderdag 14 september – 12 oktober – 16 november – 14 december 2023.
11  januari – 8 februari – 7 maart – 4 april – 2 mei – 30 mei (slotavond) 2024.

Meer info

Plaats: De Brug in ‘t Biebeltje of de kerkzaal (Vituskerk), Huizen (zij-ingang van de kerk, Bovenlangewijnseweg tegenover de Flevoschool). Kosten: vrijwillige bijdrage van plm. € 2,- per avond (onkosten voor huur, koffie/thee en energie).

Vragen / opmerkingen?

Ik ben beschikbaar om je vragen en opmerkingen te beantwoorden: evangelist@debrughuizen.nl / 06 5799 2829 / klik hier voor mailcontact