Team


Team

Team

Op de achtergrond van De Brug en de Ontmoetingsdienst is een groot team mensen actief. De organisatie wordt gedaan door diverse teams, te weten: Liturgieteam, Pastoraalteam, Beamerteam, Kosterteam en het Muziekteam.

Alle teams worden aangestuurd door een Stuurgroep. Leden van de stuurgroep zijn: Tom van der Poel (voorzitter), Mirjam Meijer-Berends (kosterteam en facilitair), Martijn Molenaar (penningmeester en beamerteam), Loek Alta (muziek en activiteiten), Bram de Jong (secretaris), Eline Hogenbirk (tekstschrijver, communicatie, kinderopppas), Tom van der Poel (kring- en cursuswerk) Jan Verkerk (evangelist).

De Brug Huizen

De Brug Huizen

Pioniersplek De Brug

Wat is een pioniersplek? De Protestantse Kerk in Nederland is in 2013 jaar gestart met een initiatief om 100 ‘pioniersplekken’ te realiseren. 100 nieuwe plekken met nieuwe vormen van kerk-zijn. Want dat is een pioniersplek: een vorm van kerk-zijn die vernieuwend is; anders is dan de bestaande kerken en waarmee mensen worden bereikt met het evangelie, die anders niet bereikt worden.

De Brug is sinds december 2014 pioniersplek. Ook voor die die tijd was De Brug er al met een vernieuwende vorm van kerk-zijn, dus er verandert niets aan de Ontmoetingsdiensten en ons wekelijkse samenzijn.

We zijn uiteraard wel blij met de status ‘Pioniersplek’, omdat we nu participeren in het landelijke netwerk van pioniersplekken. Ook krijgen we begeleiding vanuit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de IZB (vereniging voor zending in Nederland).

De Ontmoetingsdienst maakt deel uit van een groter geheel, wij horen bij de Hervormde Gemeente Huizen die weer deel uitmaakt van de PKN. Met elkaar zijn we een kerk die  een aantal tradities deelt: wij denken hetzelfde over God, de Bijbel en kerk-zijn. De kerk is niet begonnen bij de Ontmoetingsdienst of de Hervormde Gemeente in Huizen, maar is van alle tijden en plaatsen.

Voordelen
Deel uitmaken van een groter geheel kent mooie voordelen. Er zijn in Nederland namelijk veel meer initiatieven vergelijkbaar met de Ontmoetingsdienst. Doordat we onderdeel zijn van een netwerk van pioniersplekken kunnen we met deze kerken contacten onderhouden en ervaringen delen. Dat is waardevol voor de organisatie en inhoud van de diensten. Als pioniersplek willen we ook iets laten zien dat we als kerk in beweging zijn en bereiken we weer nieuwe mensen, waar ongetwijfeld ook personen bij zijn die op zoek zijn naar God.

Blijvend
‘Pioniersplekken’ zijn geen tijdelijke projecten, maar opgezet om te groeien en een vaste plek te krijgen in hun dorp of stad, waar zich blijvend een gemeenschap van gelovigen (en zoekers) kan vormen. Ook dat past helemaal bij de visie van de Ontmoetingsdienst.

Evangelist

Evangelist

Ik ben sinds 1 juni 2004 als evangelist verbonden aan de Hervormde Gemeente van Huizen. Mijn werk omvat 3 speerpunten: de gemeente bewust houden van haar missionaire roeping, de gemeente en evangelisatiemedewerkers toerusten en begeleiden om haar missionaire taak gestalte te kunnen geven en het laatste speerpunt met de hoogste prioriteit: het missionair bezig zijn in pastoraat, diaconaat onder mensen die van het Evangelie dreigen te vervreemden, vervreemd zijn of vreemd aan zijn.
Ik geef ieder jaar één of twee Oriëntatiecursussen. O.a. vanuit de contacten die er ontstaan uit de Oriëntatiecursus, wordt een missionair traject gevolgd naar een Ontmoetingskring, Groeikring, Ontmoetingsdienst met mogelijkheid tot belijdenis en doop.
Daarnaast maak ik wekelijks tijd vrij om met wie dat maar wil in gesprek te zijn, dat kan bij mensen thuis maar ook in mijn werkkamer in ‘t Visnet.