Verslag van De Brugavond op 22 september 2022

Jan opent de avond met het lezen van psalm 23: ‘De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets!’ We danken God, die altijd bij ons is, en bidden voor De Brug, de bezoekers en activiteiten. We zijn blij met God en onze prachtige plek.

Tom, voorzitter van de Stuurgroep, vertelt iets over de toekomst van De Brug:

Is de Brug voor nieuwe zoekers of voor de mensen die elke week komen? Enkele reacties zijn: 
1. Er zijn veel verschillende bezoekers, we leren van elkaar;
2. Nieuwkomers en vaste bezoekers vullen elkaar mooi aan;
3. Soms wordt er over De Brug gedacht alsof het alleen voor beginners is, ‘nog niet geslaagd voor de gewone kerk.’

Blijven we pionieren of vinden we het wel goed zoals het nu gaat?
1. We moeten luisteren naar wat er speelt in het dorp en de wereld en daarop inspelen;
2. Nieuwe vormen kunnen ook weer nieuwe mensen trekken;
3. Het moet wel altijd over het Evangelie, over Jezus gaan;
4. Als een activiteit niet meer ‘werkt’, moet je ermee stoppen.

Loek vertelt iets over de stand van zaken rond de Vituskerk:

  • De Rooms Katholieke parochie, eigenaar van het gebouw, heeft geld nodig, gebruikt de kerk niet meer en wil appartementen op de plek van de kerk bouwen. Dat brengt voor hun geld op. Bij de Gemeente Huizen is een aanvraag tot wijziging van de bestemming van de grond ingediend. Op de plek van een kerk mag je niet zomaar huizen neerzetten, de grond heeft een maatschappelijke bestemming. De buurt is niet enthousiast over deze plannen, zij willen geen appartementen met 3 woonlagen. Er is een Stichting Heemschut die zijn best gaat doen om de Vituskerk tot een ‘beschermd dorpsgezicht’ te laten verklaren. Als dat lukt, kan de gemeente Huizen geen toestemming geven tot slopen. Vanuit De Brug hebben we geen stem daarin, wij zijn gewoon huurders. We luisteren overal mee en doen daar hopelijk ons voordeel mee.

Na de koffiepauze vertelt Aart iets over diaconaat. Waarom kijken we eigenlijk naar elkaar om? Een antwoord kan zijn: 

Als ik niet meer goed kan lopen,
geef jij mij dan jouw arm?
Als ik niet meer op verbetering durf te hopen,
maak jij mijn koude hart dan warm?
Als ik stil sta op deze aarde,
die maar jakkert en maar jaagt,
geef jij mijn leven dan weer waarde,
zodat mijn eenzaamheid vervaagt?
Als ik schreeuw en huil vanbinnen
laat jij mij dan niet alleen?
Wil je dan iets voor mij verzinnen,
draag jij mij door die moeite heen?
Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht,
als in de diepte van het leven,
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven.

 Addy Oostdijk, Kerk in Actie.

Achter in de kerk staat de geef-en-neem-kast, maak er gebruik van door er iets uit mee te nemen of er juist iets in te doen voor een ander. Misschien heb je last van de inflatie, de hoge energiekosten? Durf het aan te geven bij de diaconie van de kerk, dat kan via Aart. We willen je graag helpen.

Op verhaal komen – vanaf nu is De Brug open op zondag voor de Ontmoetingsdienst en op woensdag van 10 tot 20 uur! Je kunt er terecht voor een kop koffie, een praatje, een eenvoudige lunch, een drankje na je werk en ook voor een gezamenlijke, eenvoudige hap. De 2e en 4e woensdag is er ‘Eten bij De Brug’ met een heerlijk 3-gangen diner. Welkom om mee te doen of gewoon langs te komen.

Henk legt kort uit wat ‘pastoraat’ is. Een pastor is een herder, pastoraat is herderlijke zorg. Soms wordt dit door een ouderling of lid van het pastorale team gedaan maar heel vaak door de mensen onderling. Vanuit het pastorale team is nagedacht over ‘Ziekenzalving’, een bijzondere vorm van gebed en zegen die rondom jou kan plaats vinden wanneer je erg ziek bent of het heel moeilijk hebt. We hebben er een brochure over geschreven, die bij Jan te verkrijgen is. Voor we er echt mee gaan werken, willen we dit eerst nog een keer goed uitleggen in een dienst of een andere gelegenheid. 

Martijn laat een overzicht zien van de financiële situatie van De Brug. We zijn een groeiende gemeenschap met een gezonde financiële toestand. Er komen mooie giften binnen, waaronder een bijzondere gift van € 20.000,-! Een deel van dit geld is gebruikt voor het gebruiksklaar maken van een tweede toilet. Ook willen we investeren in de jeugd, misschien kan er een stagiair gezocht worden om meer voor de jeugd te kunnen doen. De stookkosten waren al hoog maar door de onzekere gasprijs nu torenhoog. We willen graag openblijven en vragen iedereen zich warm te kleden. Vorig jaar kregen we een flinke huurverhoging, we hebben daardoor wel de hele week het gebouw voor ons beschikbaar. De Vituskerk is te huur, kijk in www.debrughuizen.nl/agenda of de datum beschikbaar is en neem dan contact op met Martijn.

Jan wijst nog op het bestaan van vertrouwenspersonen; via het pastorale team kom je met hen in contact.

We zingen elkaar toe ‘Ga met God en Hij zal met je zijn.’