“Wat is De Brug ons waard” en Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2022

In Hervormd Huizen wordt vanaf deze week de Actie Kerkbalans 2022 gehouden. Als ingeschreven lid krijg je dan een envelop thuisbezorgd met daarin een brief, een folder met uitleg en een antwoordenvelop, die op een aangegeven datum, ook weer wordt opgehaald. In de brief en folder wordt duidelijk uitgelegd hoeveel geld er nodig is en waarvoor. De gevraagde bijdrage per toezegging is in feite de begroting 2022 (het totaal van de verwachte uitgaven) gedeeld door het aantal toezeggingen. 

Voor dit jaar is dat € 714.217, -/ 1.395 ≈ € 512,-.

Een toezegging is dus het bedrag dat je toezegt om te gaan geven in 2022 en kan zowel van één volwassene op één adres zijn als van een gezin met kinderen tot 18 jaar op één adres. Een toezegging kan dus van meer dan één gemeentelid zijn.

Verschil

Wat is nu het verschil tussen de ‘Actie Kerkbalans’ en ‘Wat is De Brug’ ons waard? Als je meedoet aan de Actie Kerkbalans dan steun je de Hervormde Gemeente van Huizen in de structurele kosten die (jaarlijks) gemaakt worden waaronder ook een gedeelte van de kosten van het missionaire werk (o.a. De Brug). Je gift is dus meer een algemene bijdrage voor verschillende doelen. Als je een gift geeft aan De Brug (aan het einde van dit artikel staat uitgelegd hoe je dat kunt doen) dan geef je specifiek voor de bestrijding van de kosten van De Brug. Onderaan de streep is er echter geen verschil aangezien het de Hervormde Gemeente Huizen is die alle kosten van De Brug draagt. Als er meer kosten zijn dan opbrengsten wordt dit dus opgevangen door de Hervormde Gemeente. Verder zijn beide giften fiscaal aftrekbaar. Er is dan ook géén concurrentie tussen deze twee acties. Maar, door te geven via de actie ‘Wat is De Brug ons waard’ wordt wél inzichtelijk wat er door de bezoekers van De Brug wordt bijgedragen aan het bestrijden van de kosten. Vandaar dat wij de actie ‘Wat is De Brug ons waard’ dan ook van harte aanbevelen! 

Geven voor Kerkbalans

Voor de Actie Kerkbalans wordt uitgelegd in de folder hoe je dit kunt doen. Je kunt gebruik maken van de bijgesloten acceptgiro, of je kunt zelf je bijdrage overmaken (in 1 of meerdere overschrijvingen die je zelf inplant bij je eigen bank) naar het vermelde IBAN-nummer óf je kunt een incasso afgeven. In het laatste geval word je bijdrage automatisch afgeschreven in 1 of meer door jou gekozen maanden. Het formulier waarop je invult wat en hoe je wilt bijdrage stop je in de antwoordenvelop en wordt opgehaald op de aangegeven datum die staat op de envelop waarin je alle informatie over Actie Kerkbalans hebt ontvangen. Let op: je kunt via Actie Kerkbalans niet specifiek geven voor De Brug. Ook niet door dat op het antwoordformulier te zetten. Als je specifiek het werk van De Brug wilt steunen lees dan hieronder hoe je dat kunt doen.

Geven voor De Brug

Je kunt het werk van De Brug op de volgende drie manieren steunen:

1. Een bedrag overmaken naar

IBAN NL07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
onder vermelding van ‘Bijdrage De Brug’

Dit kan zowel éénmalig als maandelijks maar dat moet je wel zelf inplannen bij je eigen bank want bij De Brug is er geen automatische incasso! Verder zullen we u en jou ook nooit een betaalverzoek sturen!

2. Collectebus

Je kunt een bijdrage doen in de groene collectebus voor De Brug die elke zondag tijdens de Ontmoetingsdienst en andere doordeweekse activiteiten aanwezig is. Deze optie is natuurlijk pas weer mogelijk zodra we weer mogen samenkomen.

3. Givt

Tenslotte kun je ook een bijdrage geven via de Givt-app. Je kunt dan, nadat je een bedrag hebt ingevuld kiezen voor ‘Geef door middel van een QR-code’. Vervolgens kun je onderstaande code scannen met je mobiel. Mocht dat niet lukken dan kun je ook geven via de lijst (kies een doel uit de lijst) te selecteren. Gebruik de Brug Huizen als zoekterm.


Wat is de brug ons waard – eindstand 2021 – doel 2022

Er is zeer goed financieel nieuws. De trend die gedurende het afgelopen jaar zichtbaar werd is ook in het vierde kwartaal duidelijk te zien! We hebben met elkaar € 12.646,- bij elkaar gebracht in 2021! Dat is € 3.646,- meer dan het jaardoel! We zijn God dankbaar dat het werk van De Brug ook op deze manier gesteund wordt. Dank voor elke bijdrage! In de grafiek kun je de onderverdeling van de opbrengst zien, verdeeld naar collecte, vrijwillige bijdrage en opbrengst activiteiten.

Het jaardoel voor 2022 is vastgesteld op € 12.000,-. Dat is € 3.000,- hoger dan het doelbedrag van het afgelopen jaar maar we hebben gezien dat dit een haalbaar bedrag is. We hebben er daarom vertrouwen in dat we dit bedrag ook dit jaar met elkaar kunnen opbrengen. Wil jij De Brug ook in 2022 weer steunen? We zijn dankbaar voor elke bijdrage! Geef vanuit je hart! 

Tenslotte

Het belangrijkste is om te geven vanuit je hart. Alvast bedankt voor elke bijdrage! Heb je nog vragen over dit onderwerp stel ze dan gerust aan Martijn Molenaar via: mjcmolenaar@gmail.com.