Wie wordt de nieuwe Martijn?

De afgelopen maand nam Martijn Molenaar afscheid van de Stuurgroep van De Brug. Jarenlang was hij onze penningmeester, de laatste paar jaar als secretaris én penningmeester heeft hij gezorgd voor een strakke financiële en administratieve organisatie. Bij zijn afscheid hebben we gesproken over de enorme passie die hij in zijn werk voor De Brug legde, zijn actiegerichtheid, oog voor detail (en zijn woordgrappen). We gaan hem enorm missen en zijn hem dankbaar voor alles wat hij bijgedragen heeft! Gelukkig blijven Martijn en zijn gezin (Alinda, Nadine en Jochem) actief meeleven bij De Brug!

En dan nu natuurlijk de vraag: wie wordt de nieuwe Martijn?

We zijn heel blij dat Jan Broekstra zich beschikbaar maakt om de rol van penningmeester in te vullen. Hij is samen met Martijn de overdracht aan het regelen. Jan gaat dus alle financiële zaken invullen voor De Brug. Hartelijk welkom Jan!

De rol die nog open staat, is die van secretaris. En daar zoeken we nog iemand voor. Misschien zoeken we jou wel!

Wat doet de secretaris? De secretaris is van oudsher “degene die schrijft”. In de praktijk betekent dat hier vooral:

  • Maken van de agenda voor de Stuurgroep-vergaderingen. Welke onderwerpen moeten wanneer op de agenda, wie moet daarbij zijn, welke stukken moeten er beschikbaar zijn, etc.
  • Verzorgen van in- en uitgaande correspondentie.
  • Bijwerken agenda website De Brug i.v.m. reserveren data en ruimtes voor activiteiten

Ben jij betrokken bij De Brug, of wil je meer betrokken worden? En vind je bovenstaande rol leuk en interessant? Ben je bereid 2 à 3 uur per week vrij te maken voor De Brug? Dan hoor ik graag van je!

Hartelijke groet,
Tom van der Poel
06 -113 300 47

Wat is De Brug ons waard? Resultaten 2022

Hoewel we alweer midden in februari ‘zitten’ kijken we graag nog even terug op het afgelopen jaar. Hoe is dat qua financiën gegaan? In drie woorden: ge-wel-dig! Er is door de bezoekers van De Brug bijna € 20.000,- bijelkaar gebracht doormiddel van collectes, vrijwillige bijdrages en verhuur. Zoals eerder met grote dankbaarheid vermeld is er ook nog eens een gift van € 20.000,-  ontvangen waarbij het totaal voor 2022 dus bijna € 40.000,- is! We zijn dankbaar voor elke bijdrage en in het bijzonder dank aan God Die ons leert te delen van wat we van Hem hebben ontvangen! Hieronder de verdeling van de inkomsten:

Een logische vervolgvraag is nu welke kosten er in het afgelopen jaar waren voor De Brug. Het totaal van de kosten van De Brug (exclusief peroneelskosten en huurkosten van de werkkamer) was op vijf (!!) euro na gelijk aan de opbrengsten exclusief de gift van € 20.000,-. Dat is prachtig nieuws. Dat betekent dus dat naast bovengenoemde uitzonderingen alle overige uitgaven gedekt zijn door inkomsten. Een deel van de grote gift van € 20.000,- is in 2022 gebruikt voor het vervangen van het riool waardoor een tweede toilet (bij de ingang) opnieuw kon worden aangesloten. Voor de besteding van de rest van deze gift is eind vorig jaar een voorstel ingediend bij het college van Kerkrentmeesters en dit zal nog verder afgestemd worden. Hieronder de verdeling van de uitgaven:

Tenslotte een persoonlijk bericht aangezien ik eind vorige jaar besloten heb om begin dit jaar te stoppen als lid van de stuurgroep. Ik kijk met veel plezier en dankbaarheid terug op de afgelopen jaren. Gelukkig is er een opvolger gevonden en die zal zich binnenkort zelf voorstellen! Als gezin blijven we verbonden aan De Brug dus graag tot ziens in De Brug! Hartelijke groeten, Martijn