Collecte doelen december

Zondag 11 en 18 december collecteren we voor Herberg Tolvrij

Tolvrij is ongeveer 10 jaar geleden als stichting opgericht door o.a. Marius Blom. Marius had visie voor een gebedshuis/ inloophuis. Eerst in het oude dorp en de laatste jaren bij winkelcentrum Oostermeent n.l. De Regentesse 98. In eerste instantie waren veel kerken in Huizen bij dit project betrokken. De laatste jaren steunt alleen de Baptistengemeente Tolvrij.

Voor de zomer van 2022 bleek dat Tolvrij het steeds moeilijker kreeg. Niet alleen qua financiën maar ook omdat het bestuur inkromp en er mensen weg vielen door ziekte of ouderdom. De raad van de Baptistengemeente kreeg het verlangen om meer ondersteuning te bieden aan Tolvrij. Zij ondersteunen het huidige bestuur en proberen door hun medewerking ook de vrijwilligers te ondersteunen. Ook ondersteunen zij financieel. De meeste gastheren en gastvrouwen, uit allerlei kerken en gemeentes, zijn al actief bij Tolvrij vanaf het begin. Zij willen met elkaar de liefde van God uitdragen naar de wereld om ons heen.

De Baptistengemeente wil heel graag het interkerkelijke karakter weer terug laten komen. Meer vrijwilligers van alle kerken en ook voor het bestuur mensen vanuit allerlei geledingen.

Inloop-of buurthuis Herberg Tolvrij is het beste te omschrijven als “huiskamer in de wijk Oostermeent”. Tijdens de inloop kan iedereen uit Huizen en omgeving zomaar binnenlopen voor een gratis kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Elkaar ontmoeten staat centraal, elk mens heeft anderen om zich heen nodig. Mensen die naar je willen luisteren, die je iets willen vertellen. Maar ook als je het moeilijk hebt door wat voor omstandigheden ook, een luisterend oor is wat we bieden en samen willen we zoeken naar een oplossing.     

Op dit moment is Herberg Tolvrij op dinsdag, woensdag en vrijdag open van 10.30 tot 15.30 uur en op donderdag van 10.30 tot 13.00 uur. Op de website kun je lezen wat er zoal te doen is.  

Vanuit De Brug willen wij dit mooie initiatief aan de andere kant van ons dorp steunen. Daarom bestemmen we de collecten van 11 en 18 december voor dit doel, als financieel steuntje in de rug van Herberg Tolvrij. 

Zondag 25 december collecteren we voor De Brug

De Brug is onderdeel van de Hervormde Gemeente Huizen en zet de deur open voor iedereen, wie je ook bent. We willen elkaar ontmoeten tijdens ontmoetingsdiensten op zondagen en diverse activiteiten (zie elders in dit BRUGnieuws of de website van De Brug) op doordeweekse dagen.

Collecteren tijdens de diensten:

Tijdens en na de diensten kun je op meerdere manieren meedoen met de collecte: 

  • een bijdrage deponeren in de mandjes bij de uitgangen,
  • via de Givt-app (kies De Brug Huizen), 
  • geld overmaken op het bankrekeningnummer (indien vermeld op de dia).                                                            
Een gift speciaal voor De Brug kun je overmaken op
bankrekening NL 07 RABO 0329 9026 52
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
o.v.v. Bijdrage De Brug

Hoe je ook meedoet: laat je leiden door wat je hart je ingeeft.