Samen de Bijbel ontdekken


Samen de Bijbel ontdekken

Misschien doe je het nooit (meer)…
Misschien nog nooit echt gedaan…
Misschien komt het er gewoon niet (meer) van…

… lezen in de bijbel

Doe mee met bijbellezen! We lezen zonder pretentie de bijbel en helpen elkaar om de woorden te verstaan. Wat vind je mooi, wat schuurt, wat is een bemoediging of wat leg je naast je neer? En ook: wat staat er eigenlijk in dit bijbelgedeelte? De gespreksleider die de avonden leidt, zal de achtergrond van de tekst verduidelijken en geeft mogelijke interpretaties. Ook de deelnemers delen – vrijblijvend – hun beleving met de tekst.

Wat lezen we?
Er zijn 2 leeskringen:
.1 Samen de bijbel ontdekken – Nieuwe Testament, evangelie volgens Markus: data nog niet bekend en bij voldoende belangstelling.
Markus is het evangelie dat de evangelist Markus schreef. Het is als 2e boekje van het Nieuwe Testament opgenomen in de bijbel.

.2 Samen de bijbel ontdekken – , Oude Testament, Genesis (11 hoofdstukken)

Je kunt heel gemakkelijk mee doen, want bij ‘Samen de bijbel ontdekken’ heb je geen voorkennis nodig.

Bijbelgedeelten
Voor iedere bijeenkomst krijg je 1 of 2 hoofdstukken op om vooraf thuis te lezen.

We lezen in een door jou zelf aangeschafte bijbel in de Nieuwe bijbelvertaling (2004). De bijbel is verkrijgbaar bij de kringleider of bij boekhenadel de Echo, klik hier.

Avondprogramma Markus
Zodra je je opgeeft voor ‘Samen de bijbel ontdekken’ ontvang je materiaal voor de eerste avond.

19.30-19.45 Inloop
19.45 Welke vragen heb je n.a.v. gelezen bijbelgedeelte?
! zetten bij wat je mooi vindt; X bij wat je zou willen doorstrepen; ? wat je niet (goed) begrijpt.
Lezen van enkele gedeelten en bespreking.
20.40 Koffie/thee
20.45 Verder lezen
21.15 Sluiting

Er wordt vanuit gegaan dat je als deelnemer de bijbelgedeelten leest en de vragen (!, X, ?)

Data Markus
Donderdag 19.45-21.15 uur – volgt bij voldoende belangstelling.

Avondprogramma Genesis-1
Zodra je je opgeeft voor ‘Samen de bijbel ontdekken’ ontvang je materiaal voor de eerste avond.

19.30-19.45 Inloop
19.45 Welke vragen heb je n.a.v. gelezen bijbelgedeelte?
! zetten bij wat je mooi vindt; X bij wat je zou willen doorstrepen; ? wat je niet (goed) begrijpt.
Lezen van enkele gedeelten en bespreking.
20.40 Koffie/thee
20.45 Verder lezen
21.15 Sluiting

Er wordt vanuit gegaan dat je als deelnemer de bijbelgedeelten leest en de vragen (!, X, ?)

Data Genesis-1 tweede halfjaar 2019
Donderdag 19.45-21.15 uur
19 sep – 10 en 31 okt – 21 nov – 19 dec

Data Genesis-2 tweede halfjaar 2019
Deze groep start op de eerste avond bij Genesis 1 vers 1!
Donderdag 19.45-21.15 uur
12 sep – 3 en 17 okt – 14 nov – 12 dec

Als je mee wilt doen, geef even een berichtje, dan wordt het materiaal gemaild.

Kosten?
Er zijn geen kosten. Wel is er een spaarpotje waar je een gift in kunt doen voor de gemaakte onkosten van koffie/thee/zaalhuur/kopieën.

Vragen
Zijn er vragen? Bel dan even met evangelist Jan Verkerk, nul zes 5799 2829.

‘Samen de bijbel ontdekken’ is een activiteit van De Brug van de Hervormde Gemeente Huizen.

Opgeven via het contactformulier: klik hier.