Samen de Bijbel ontdekken


Samen de Bijbel ontdekken

Misschien doe je het nooit (meer)…
Misschien nog nooit echt gedaan…
Misschien komt het er gewoon niet (meer) van…

… lezen in de bijbel

Doe mee met bijbellezen! We lezen zonder pretentie de bijbel en helpen elkaar om de woorden te verstaan. Wat vind je mooi, wat schuurt, wat is een bemoediging of wat leg je naast je neer? En ook: wat staat er eigenlijk in dit bijbelgedeelte? De gespreksleider die de avonden leidt, zal de achtergrond van de tekst verduidelijken en geeft mogelijke interpretaties. Ook de deelnemers delen – vrijblijvend – hun beleving met de tekst.

Wat lezen we?
Er zijn 2 leeskringen:
Samen de bijbel ontdekken – Nieuwe Testament, evangelie volgens Markus
Samen de bijbel ontdekken – vanaf 14 maart 2019 tm 13 juni, Oude Testament, Genesis (aantal hoofdstukken) en na zomervakantie Nieuwe Testament, evangelie volgens Johannes.

Markus is het evangelie dat de evangelist Markus schreef. Het is als 2e boekej van het Nieuwe Testament opgenomen in de bijbel.
Handelingen van de apostelen is het 5e boekje in het Nieuwe Testament. Handelingen is een vervolg op het lezen in Markus.Je kunt heel gemakkelijk mee doen, want bij ‘Samen de bijbel ontdekken’ heb je geen voorkennis nodig.

Bijbelgedeelten
Voor iedere bijeenkomst krijg je een aantal hoofdstukken op die onderverdeeld zijn in kleinere stukjes zodat je geregeld een kle

Hoi-1

Klik hier om in pdf te lezen

in stukje kunt lezen. Om het beter te begrijpen zijn er vragen bij ieder gedeelte gemaakt. Ieder stukje heeft ook een toepassingsvraag. De bijbelgedeelten worden beschikbaar gesteld in de Nieuwe bijbelvertaling (2004).

Klik hier voor een voorbeeld.

Avondprogramma Markus
Zodra je je opgeeft voor ‘Samen de bijbel ontdekken’ ontvang je materiaal voor de eerste avond. Je kunt er voor kiezen om materiaal digitaal, op papier of beide te ontvangen.

19.15-19.30 Inloop
19.30 Welke vragen heb je n.a.v. gelezen bijbelgedeelte?
! zetten bij wat je mooi vindt; X bij wat je zou willen doorstrepen; ? wat je niet (goed) begrijpt.
Lezen van enkele gedeelten en bespreking.
20.15 Koffie/thee
20.20 Verder lezen
21.15 Sluiting

Er wordt vanuit gegaan dat je als deelnemer de bijbelgedeelten leest en de vragen (!, X, ?)

Data eerste helft 2019 Markus
Donderdag 19.45-21.15 uur
14 februari – 7 maart – 21 maart – 18 april – 9 mei – 6 juni

Avondprogramma Genesis/Johannes
Zodra je je opgeeft voor ‘Samen de bijbel ontdekken’ ontvang je materiaal voor de eerste avond.

19.30-19.45 Inloop
19.45 Welke vragen heb je n.a.v. gelezen bijbelgedeelte?
! zetten bij wat je mooi vindt; X bij wat je zou willen doorstrepen; ? wat je niet (goed) begrijpt.
Lezen van enkele gedeelten en bespreking.
20.30 Koffie/thee
20.35 Verder lezen
21.15 Sluiting

Er wordt vanuit gegaan dat je als deelnemer de bijbelgedeelten leest en de vragen (!, X, ?)

Data Genesis eerste halfjaar 2019
Donderdag 19.45-21.15 uur
21 februari – 14 maart – 11 april – 2 mei – 23 mei – 13 juni (afsluiting)

Als je mee wilt doen, geef even een berichtje, dan wordt het materiaal gemaild.

Kosten?
Er zijn geen kosten. Wel is er een spaarpotje waar je een gift in kunt doen voor de gemaakte onkosten van koffie/thee/zaalhuur/kopieën.

Vragen
Zijn er vragen? Bel dan even met evangelist Jan Verkerk, nul zes 5799 2829.

‘Samen de bijbel ontdekken’ is een activiteit van De Brug van de Hervormde Gemeente Huizen.

Opgeven via het contactformulier: klik hier.